Služba podpory rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom

Služba včasnej intervencie (SVI) je služba na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom, poskytovaná od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciami na pracovisku, telefonickou alebo mailovou komunikáciou v rámci celého Košického kraja. Služba je poskytovaná bezplatne. SVI je organizačnou súčasťou zariadenia DOMKO-DSS. 

MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM ODBORNÍKOV (sociálna pracovníčka, psychologička, sociálna terapeutka, fyzioterapeutka a špeciálna pedagogička) ponúka:

 

Kontakt: 
DOMKO-DSS, SVI
Park mládeže 3
040 01 Košice

T. č.: 0911 142 138; 0911 142 139; 055/600 19 21
E-mail: svikosice@gmail.com
Web:  http://www.dsskepm.sk/sluzba-vcasnej-intervencie
http://www.facebook.com/DOMKODSS/