Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

DOMKO-DSS - Služba včasnej intervencie

Sociálna pomoc

Služba včasnej intervencie (SVI) je služba na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom, poskytovaná od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciami na pracovisku, telefonickou alebo mailovou komunikáciou v rámci celého Košického kraja. Služba je poskytovaná bezplatne. SVI je organizačnou súčasťou zariadenia DOMKO-DSS. 

MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM ODBORNÍKOV (sociálna pracovníčka, psychologička, sociálna terapeutka, fyzioterapeutka a špeciálna pedagogička) ponúka:

 

Kontakt: 
DOMKO-DSS, SVI
Park mládeže 3
040 01 Košice

T. č.: 0911 142 138; 0911 142 139; 055/600 19 21
E-mail: svikosice@gmail.com
Web:  http://www.dsskepm.sk/sluzba-vcasnej-intervencie
http://www.facebook.com/DOMKODSS/

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.