Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

SOS náramok

Sociálna pomoc

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej hlasovej komunikácie s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom zariadenia tiesňových volaní na predvolené telefónne čísla, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená potrebná pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves, ktorá:

a)  dovŕšila dôchodkový vek,

b)  má nepriaznivý zdravotný stav,

c)  žije v osamelej domácnosti, kde sociálna situácia v rodine nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad zdravotným stavom seniora.

Podmienkou pre poskytovanie služby je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a o potrebe poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu. 

Prílohou žiadosti o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je čestné prehlásenie žiadateľa, že pred podpísaním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zloží zábezpeku vo výške 10 € do pokladne alebo na účet Mesta Spišská Nová Ves. Mesto Spišská Nová Ves môže zábezpeku použiť v zmysle ustanovení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovaná bezplatne, na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.