Možnosti stravovania pre dôchodcov

Stravovanie pre dôchodcov poskytujú:

* základné školy a stredné školy – počas pracovných dní školského roka
* Domov dôchodcov – denne počas celého roka, poskytuje aj donášku obeda do domácnosti
* Hotel Preveza – od pondelka do piatku, poskytuje donášku obeda do domácnosti
* Spišská katolícka charita - denne aj počas víkendov, poskytuje aj donášku obeda do domácnostiStravovanie dôchodcov na školách

Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy pre dôchodcov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi mesto poskytuje v pracovných dňoch (mimo dní školských prázdnin) v týchto školských stravovacích zariadeniach:

Školská jedáleň pri ZŠ, Lipová 13, tel.: 053 44 668 30
Školská jedáleň pri ZŠ, Levočská 11, tel.: 053 46 58 03
Školská jedáleň pri ZŠ, Z. Nejedlého 2, tel.: 053 44 663 66
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, tel.: 053 44 619 82
Školská jedáleň pri ZŠ, Hutnícka 16, tel.: 053 44 327 07

Výška stravného (cena obeda) v školských jedálňach ZŠ je 4,20 €.

Obedy dôchodcom v meste poskytujú i jedálne stredných škôl:

Hotelová akadémia, Radničné nám. č. 1, tel.: 053 44 64 215, 053 44 24 189
Stredná odborná škola drevárska, Filinského č. 7, tel.: 053 44 24 246
 

Svoje žiadosti adresujte priamo v školských jedálňach, kde Vám poskytnú ďalšie informácie.Stravovanie dôchodcov v Domove dôchodcov, Brezová 32

Stravovanie pre dôchodcov poskytuje Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi,
tel. 053/417 72 11 celoročne do vlastného obedára alebo rozvozom za nasledovných podmienok:

- cena 1 obeda je 3,25 € a 3,55 € za obed zabalený v jednorazovom obale,
- cena 1 obeda je 3,60 € pre diabetickú diétu a 3,90 € za obed zabalený v jednorazovom obale.

 Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Výška stravného sa upravuje o cenu za donášku + 0,50 € za jeden obed.

V prípade žiadosti o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov s dovozom stravy je potrebné si túto osobitne uplatniť na oddelení sociálnych vecí Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves.

 
 Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi DONÁŠKOU 

K žiadosti je potrebné doložiť:

- potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku - kópia,
- potvrdenie poskytovateľa opatrovateľskej služby - v prípade, ak je žiadateľovi poskytovaná opatrovateľská služba.

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby,  dokument PDF
Stravovanie dôchodcov v Hoteli Preveza** 

Hotel Preveza**, Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves poskytuje obedy pre dôchodcov starších ako 62 rokov od pondelka do piatka v čase 11.30 – 12.30 hod. v reštaurácii hotela alebo do vlastného obedára alebo donáškou do domácnosti.

Cena obeda pre dôchodcov je 3,90 € / porcia hlavného jedla s polievkou.
Cena rozvozu je 0,50 € za 1 obed.

  Žiadosť o poskytovanie stravy pre dôchodcov    Hotelom Preveza , dokument PDF

Tlačivo žiadosti môžete odoslať mailom na  manager@hotel-preveza.sk  alebo osobne priniesť na recepciu hotela.

Potrebné informácie Vám radi poskytnú na recepcii hotela alebo na telefónnom čísle: 053/416 63 01 * 0911 669 863.
Spišská katolícka charita – stravovanie dôchodcov

Jedáleň sa nachádza Dome Charitas sv. Jozefa, Wolkerova 41. Dôchodcovia si môžu stravu prevziať do obedárov aj na Slovenskej ulici č. 30. Spišská katolícka charita poskytuje stravovanie pre dôchodcov celoročne a donáška je 7 dní v týždni.

Cena obeda je 4,00 €, v cene je už zarátaná cena za donášku.

Informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle 0905 846 758.