Starý cintorín, Slovenská ul.
1. 4. - 15. 11. / denne v čase 6.30 – 21.00 h
16. 11. - 31. 3. / denne v čase 7.00 – 18.00 h

Nový cintorín, Cintorínska ul.
otvorený nepretržite

Cintorín v Novoveskej Hute
otvorený nepretržite