Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Separovanie skla

Cintoríny

Separovanie skla na mestských pohrebiskách

V priestoroch pohrebísk mesta Spišská Nová Ves sú v blízkosti zberných kontajnerov na komunálny odpad umiestnené  zelené nádoby. Nádoby označené prislúchajúcim textom  sú určené na zber použitých sklenených kahancov a váz z hrobov a urnových miest.

Návštevníci cintorínov sa v drvivej väčšine vzorne starajú a udržiavajú svoje prenajaté hrobové miesta. Súčasťou starostlivosti býva výzdoba kvetmi, vencami ale aj sklenenými kahancami.

Žiadame návštevníkov cintorínov, aby pri upratovaní výzdoby hrobového miesta nevhadzovali sklo do veľkých kontajnerov na komunálny odpad, ale do zelených nádob na to určených.

Ďakujeme za uvedomelosť a pozitívny vzťah k životnému prostrediu.


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.