Separovanie skla na mestských pohrebiskách

V priestoroch pohrebísk mesta Spišská Nová Ves sú v blízkosti zberných kontajnerov na komunálny odpad umiestnené  zelené nádoby. Nádoby označené prislúchajúcim textom  sú určené na zber použitých sklenených kahancov a váz z hrobov a urnových miest.

Návštevníci cintorínov sa v drvivej väčšine vzorne starajú a udržiavajú svoje prenajaté hrobové miesta. Súčasťou starostlivosti býva výzdoba kvetmi, vencami ale aj sklenenými kahancami.

Žiadame návštevníkov cintorínov, aby pri upratovaní výzdoby hrobového miesta nevhadzovali sklo do veľkých kontajnerov na komunálny odpad, ale do zelených nádob na to určených.

Ďakujeme za uvedomelosť a pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Separovanie skla - ulustračný obrázok
Separovanie skla - kontajner - ulustračný obrázok