Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Predaj – prenájom majetku mesta

Majetok mesta

Podľa par. 1 ods. l Zákona č.   369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je   mesto Spišská Nová Ves samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Nadobúdanie, prevody majetku a hospodárenie s majetkom mesta bližšie upravujú: 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves
Zásady prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves
Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

2022

December 2022 (dokument PDF)
November 2022  (dokument PDF)
Október 2022  (dokument PDF)
​​​​​​​September 2022 (dokument PDF)
August 2022  (dokument PDF)
Júl 2022 (dokument PDF) 
​​​​​​​ Jún 2022  (dokument PDF)
Máj 2022  (dokument PDF)
Apríl 2022  (dokument PDF)
Marec 2022  (dokument PDF)
Február 2022   (dokument PDF)
Január 2022  (dokument PDF)

2021

December 2021 (dokument PDF)
November 2021
(dokument PDF)
Október 2021 - bez prevodov
​​​​​​​September 2021 (dokument PDF)
August 2021 (dokument PDF)
Júl 2021  (dokument PDF) 
​​​​​​​ Jún 2021 (dokument PDF)
Máj 2021 (dokument PDF)
Apríl 2021 - bez prevodov
Marec 2021   (dokument PDF)
Február 2021  (dokument PDF)
Január 2021  - bez prevodov

2020
December 2020   - bez prevodov
November 2020
(dokument PDF)
Október 2020  (dokument PDF)
September 2020  (dokument PDF)
August 2020  (dokument PDF)
Júl 2020 - bez prevodov
Jún 2020  (dokument PDF)
Máj 2020 (dokument PDF)
Apríl 2020 (dokument PDF)
Marec 2020  (dokument PDF)
Február 2020  dokument PDF)
Január 2020  (dokument PDF)

2019

December 2019 (dokument PDF)
November 2019 (dokument PDF)
Október 2019 (dokument PDF)
September 2019 - bez prevodov
August 2019 (dokument PDF)
Júl 2019 (dokument PDF)
Jún 2019 - bez prevodov
Máj 2019 (dokument PDF)
Apríl 2019  (dokument PDF)
Marec 2019 (dokument PDF)
Február 2019 - bez prevodov
Január 2019 (dokument PDF)


2018

December 2018 (dokument PDF)
November 2018 (dokument PDF)
Október 2018 (dokument PDF)
September 2018 (dokument PDF)
August 2018 (dokument PDF)
Júl 2018 (dokument PDF)
Jún 2018 (dokument PDF)
Máj 2018 (dokument PDF)
Apríl 2018 - bez prevodov
Marec 2018 (dokument PDF)
Február 2018 (dokument PDF)
Január 2018 (dokument PDF)


​​​​​​​2017

Január 2017 (dokument PDF)
Február 2017 (dokument PDF)
Marec 2017 (dokument PDF)
Apríl 2017 (dokument PDF)
Máj 2017 (dokument PDF)
Jún 2017 (dokument PDF)
Júl 2017 (dokument PDF)
August 2017 (dokument PDF)
September 2017 (dokument PDF)
Október 2017 (dokument PDF)
November 2017 (dokument PDF)
December 2017 - bez prevodov


2016

Január 2016 (dokument PDF)
Február 2016 (dokument PDF)
Marec 2016 (dokument PDF)
Apríl 2016 (dokument PDF)
Máj 2016 (dokument PDF)
Jún 2016 (dokumet PDF)
Júl 2016 (dokument PDF)
August 2016 (dokument PDF)
September 2016 (dokument PDF)
Október 2016 (dokument PDF)
November 2016 (dokument PDF)
December 2016 (dokument PDF)

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.