2022: Kalendár Premeny v čase

Vydalo mesto Spišská Nová Ves.
1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2022 v kategórii Mestá.

Kalendár Spišská Nová Ves 2022 ​​​​​​​

2020: Kalendár Spišská Nová Ves 2020

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom.
Autori obrazov: František Miháľ, Stanislav Šimek, Ladislav Vikartovský

Kalendár Spišská Nová Ves 2020

2020: Kalendár Spiš

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves.
Autor fotografií: Michal Buza

Kalendár Spišská Nová Ves 2020 Spiš

2019: Gustáv Matz, historické fotografie z fotoateliéru

Kalendár Spišská Nová Ves 2019 - Gustáv Matz

2019: Kalendár Spišská Nová Ves 2019

Kalendár Spišská Nová Ves 2019

2018: Spišská Nová Ves

1-listový, autor kresby: Feďo Majerech

Týmto  jednolistovým kalendárom mesto nadviazalo na tradíciu z minulosti. Prvý takýto kalendár bol vydaný v roku 1993 s kresbami autorov Majerech - Labaj – Wolf - Božok. Pred 10-mi rokmi aktualizáciu tohto kalendára realizoval Emil Labaj.  Kresbu pre rok 2018 nanovo nakreslil, doplnil a aktualizoval Feďo Majerech. Tento kalendár je k dispozícii v Turistickom informačnom centre. 

2018: Galéria osobností

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves.
14-listový, autor kresieb: Emil Labaj

Kalendár Spišská Nová Ves 2018 - Galéria osobností

2017: Mohlo to byť aj inak

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2017 v kategórii Mestá.

Kalendár získal aj ocenenie za osobitný autorský prístup pri zachovávaní tradícií
a pri propagácii kultúrneho dedičstva.

Výsledky 25. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2017 >>

Kalendár 2017: Mohlo to byť aj inak

2017: Spiš 2017
13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

Kalendár Spišská Nová Ves 2017

2017: Spišská Nová Ves
1-listový, fotografia: Slavo Krestián

Kalendár Spišská Nová Ves 2017 - plagát

2016: Jozef Hanula inak, 8-listový

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci
s Galériou umelcov Spiša.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2016 v kategórii Mestá.

Výsledky 24. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2016 >>

Kalendár 2016: Jozef Hanula inak

2016: Spišská Nová Ves,
autor kresieb: Emil Labaj, 14-listový

3. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2016 v kategórii Mestá.

Výsledky 24. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2016 >>

Kalendár 2016: Spišská Nová Ves

2015: Zbierky Galérie umelcov Spiša, 8-listový, autori obrazov: Ľudovít Čordák, Jozef Majkut a Jozef Fabiny

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2015 v kategórii Nástenné viaclistové - Mestá.

Výsledky 23. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2015 >>

Kalendár Spišská Nová Ves 2015

2015: Slovenský raj 2015, 13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

Kalendár Spišská Nová Ves 2015 - Slovenský raj

2014: Spišská Nová Ves očami detí,
"Moje mesto má narodeniny", 7-listový

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci
s Galériou umelcov Spiša.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2014 v kategórii Nástenné viaclistové - Mestá.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2014 v kategórii Nástenné viaclistové - Mestá.

Výsledky 22. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2014 >>

Kalendár Spišská Nová Ves  - 2014

2014: Spišská Nová Ves očami detí, 1-listový

Kalendár Spišská Nová Ves 2014 - plagát

2014: Slovenský raj, 13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

Kalendár Spišská Nová Ves 2014

2013: Spišská Nová Ves na historických pohľadniciach, 7 listový

Kalendár Spišská Nová Ves  2013

2013:  Spišská Nová Ves na historických pohľadniciach , 1-listový

Kalendár Spišská Nová Ves 2013 - plagát

2013:  Spišská Nová Ves na historických pohľadniciach ,vkladačka Ičko 1/2013

Kalendár Spišská Nová Ves 2013 - malý

2012: Spišská Nová Ves a Slovenský raj, autor výtvarných diel: Emil Labaj, 7-listový

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2012 v kategórii Mestá.

Výsledky 20. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2012 >>

Kalendár Spišská Nová Ves 2012

2012: Slovenský raj, 13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

Kalendár Spišská Nová Ves 2012 - Slovenský raj

2011: Významné historické listiny, 7-listový

1. miesto v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2011" v kategórii Nástenné viaclistové kalendáre - Mestá.

Kalendár 2011: Významné historické listiny

2011:  Rekonštruované pamiatky mesta

Kalendár Spišská Nová Ves 2011

2010

2010:  Nástenný kalendár s kresbami Emila Labaja  - vkladačka ičko 1/2010

Kalendár Spišská Nová Ves 2010

2010: Spišská Nová Ves, 13-listový, rozmer 420 x 420 cm,
autori fotografií: Miro Dibák, Lucia Kormošová, Peter Olekšák

Kalendár Spišská Nová Ves 2010, fotografie

2010: Spišská Nová Ves, 13-listový, rozmer 190 x 420 cm, autor fotografií: Miro Dibák

Kalendár Spišská Nová Ves 2010 - fotografie, Miro Dibák