Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky 1. februára 2023 zverejnil na web stránke www.scitanie.sk dátový produkt s názvom „MOJA OBEC“, ktorý ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec.

Štatistiské údaje o obyvateľoch, o domoch a o bytoch za  Mesto Spišská Nová Ves nájdete tu >>

Vybrané štatistické ukazovatele o meste obohatené o vizuálny rozmer nájdete 
​​​​​​​tu  >> Moja obec v štatistikách