Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Grójec / Poľsko

Partnerské mestá

Poloha: Mazowiecke vojvodstvo
Počet obyvateľov: 23 000
Dátum vzniku:
Partnerské mestá:

  • Canosa di Puglia (Taliansko)
  • Strumica (Macedónsko)
  • Spišská Nová Ves (Slovensko)
  • Vetka (Bielorusko)

Grójec sa nachádza uprostred Poľska, v Mazowieckom vojvodstve, vo vzdialenosti 45 km od Varšavy. Grójec má rozlohu 120,64 km2, má štatút mesta, ktorého súčasťou je 10 obcí, s celkovým počtom 24 400 obyvateľov, priamo v meste žije cca 16 000 obyvateľov. 

Primátorom obcí a mesta Grójec je Jacek Stolarski.

Grójec je centrom najväčšieho sadovníckeho regiónu v Európe, hlavne pestovateľom jabĺk. Má zároveň rozvinutý priemysel, je otvorený pre investorov s dobrým úmyslom.

Grójec do začiatku deväťdesiatych rokov vykazuje dynamický rozvoj, vznikli nové firmy, sídli tam aj medzinárodný koncern Faurecia.

V posledných rokoch sa v meste podarilo zrealizovať mnoho dôležitých investícií, obnovila sa infraštruktúra ciest, realizuje sa obnova centra, ale aj vybudovanie športovísk a skateparku pre mladých. Mesto sa venuje ekologickým programom - hospodárneho spracovania komunálnych odpadov, zabezpečovania vody. Má výhodnú polohu, rozprestiera sa v blízkosti cesty medzinárodného významu E-7 Gdaňsk - Varšava - Krakov, v blízkosti medzinárodného letiska a preto sa usiluje umiestniť v meste aj inštitúcie a efektívnu bankovú a colnú administratívu.

Školstvo: 3 predškolské zariadenia, 6 škôl základných, 2 gymnázia, 8 stredných škôl a jedna vyššia škola.    

Mesto je centrom nielen mestskej, ale aj regionálnej kultúry a športu. Okrem knižníc, kina, strediska športov je v meste množstvo kultúrnych a športových podujatí - k najdôležitejším patrí „Sviatok kvitnúcich jabloní".


Slávnostné podpísanie partnerskej listiny: 13. júla 2007

Partnerská spolupráca: Kultúra a cestovný ruch.

Ďalšie info o meste na internete:  www.grojecmiasto.pl

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.