Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Youngstown - Ohio / USA

Partnerské mestá

Mesto  Youngstown , Ohio bolo založené v roku 1797 Johnom Youngom. Leží pozdĺž rieky Mahoning, severovýchodne od Ohia. Prvotní prisťahovalci boli prevažne farmári, avšak mesto sa stalo známym až po nájdení železnej rudy a postavení oceliarní.

S vybudovaním oceliarní a iných podnikov vzrástla potreba pracovných síl. V roku 1863 sa usadil na tomto území prvý slovenský prisťahovalec a veľa ďalších slovenských robotníkov ho nasledovalo. Ako ich počet vzrastal, vzrastala aj ich potreba postaviť si vlastný kostol. V roku 1898 si postavili najstarší rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti tu je postavených 6 slovenských kostolov rôznych vierovyznaní.

V Youngstowne je vysoké percento Slovákov predstavujúce viac ako 26.000 obyvateľov slovenského pôvodu, kt. sídlia v údolí Mahoning, ktorého celkový počet obyvateľstva predstavuje počet 250 000.
Títo obyvatelia udržovali slovenské dedičstvo prostredníctvom štyroch slovenských bratských spolkov, ktoré majú svoje vetvy v slovenských kostoloch. Každoročne Americko - slovenské kultúrne združenie sa stretáva na zhromaždení na ktorom sa udeľujú štipendiá pre študentov slovenského pôvodu študujúcich na vysokých školách. Táto organizácia takisto sponzoruje každoročnú "Villija Večeru" pri advente v jednom z miestnych kostolov. Lekcie v slovenskom jazyku sú ponúkané každý týždeň a v rádiu je prezentovaná slovenská hudba každú sobotu.

Ďalšia skupina, ktorá aktívne zveľaďuje slovenské dedičstvo a záujmy je Združenie  Youngstown - Spišská Nová Ves Sister Cities Program, Inc . Vznikla v roku 1991 miestnymi slovenskými Američanmi. Cieľom bolo nájsť vhodné mesto na Slovensku, ktoré by svojou veľkosťou bolo primeraným k 60 000-ovému Youngstownu. Spišská Nová Ves bola vybraná jednak kvôli svojej veľkosti a takisto z dôvodu, že veľa Slovákov z regiónu Spiš sa usadilo v Youngstowne.

K dnešnému dňu Organizácia Sister Cities sponzorovala 42 učiteľov anglického jazyka vyučujúcich v regióne Spiš a zaslala 8 počítačov a 3 tlačiarne do levočského gymnázia. Viac ako 12 500 učebníc bolo zaslaných na východné Slovensko. V spojení so skupinou Cleveland/Bratislava Sister Cities bolo zaslaných 11 kontajnerov zdravotného vybavenia a MRI prístrojov do tamojších 20 nemocníc. V septembri 1997 zasielame zásielku, ktorá bude obsahovať mamografické prístroje a 72 krvných púmp, ktoré budú distribuované do 4 slovenských miest.

Skupina 12 slovenských primátorov a slovenských zástupcov hosťovalo na Youngstownskej štátnej univerzite počas seminára zaoberajúceho sa otázkami životného prostredia a systému voľného podnikania. Minulý rok 20 podnikateľov zo Slovenska absolvovalo cestu do tejto oblasti a prezrelo si rôzne továrne a podniky.
Sister Cities tiež finančne pomohlo sponzorstvom v prvom Rotary klube v Spišskej Novej Vsi. Prostredníctvom tohto programu sa začne výmena študentov stredných škôl v roku 1998.
Ročný rozpočet 10 000 USD sa udržuje pomocou dotovania Slovenskej bratskej organizácie, súkromnými príspevkami do rozpočtu združenia ...

Členovia výboru nadviazali kontakty so Slovenskom podľa nasledovného: prezident Steve Bacon navštívil Slovensko 8-krát (od roku 1991), viceprezident Joseph Sedzmak 6-krát, Steve Hruska 6-krát, Mary Babnic 4x, Ray Novotny 2x, Bernadette Demechko 3x.

V súčasnosti mesto Youngstown už nie je oceliarskym centrom, ale sa stalo komunitou menších tovární a podnikov. Územie má rozmanité národnostné zloženie, ale Slováci si v ňom stále udržujú svoj silný vplyv.


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.