MEPOS, s. r. o., Spišská Nová Ves, 100 %
​​​​​​​
MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p.
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

E-mail: mepos@mepos.sk
www.mepos.sk
Tel.: 0948 240 605

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta:

Valné zhromaždenie: Ing. Pavol Bečarik
Konateľ: Tomáš Hamráček
Dozorná rada:   Mgr. Tomáš Cehlár, MUDr. Iveta Fulková, MUDr. Peter Zelený, MPH

​​​​​​​

VÝROČNÉ SPRÁVY