PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., Poprad -  10,47 %
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., a. s.
Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Tel.: +421 52 7873 115
E-mail:  info@ pvpsas.sk
https://pvpsas.sk/

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta:

Valné zhromaždenie: PhDr. Ján Volný, PhD.