Pomoc občanom z Ukrajiny

Informácie o pomoci občanom z Ukrajiny, ktorí majú pridelený status dočasného útočiska:

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги /  Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid   - dokument pdf

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi/Application for assistance in material need
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi/ Заява про надання матеріальної допомоги

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti/  Заява про незастосування суми податкової пільги на дитину-утриманця, яка досягла шестирічного віку і не досягла 15-річного віку, що проживає разом з платником податків

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti/  Statutory declaration of non-entitlement to the amount of the tax allowance for a dependent child who has attained the age of six years and has not attained the age of 15 years, living in the household with the taxpayer ​​​​​​​

INFORMAČNÁ KARTA  o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu*/ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/ štátneho príslušníka tretej krajiny1) uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanost

Zamestnávanie cudzincov – tolerovaný pobyt – ,,ODÍDENEC,,

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!
Не стань жертвою торгівлі людьми!

Kde nájdete informácie:
https://ua.gov.sk/ -web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
https://www.minv.sk/  - web Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://obchodsludmi.sk/ - web o obchodovaní s ľuďmi
https://iom.sk/  - web Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku

​​​​​​​Informačné letáky  - dokument pdf

UNHCR vyplatí 15. júna 2022 finančnú pomoc domácnostiam odídencov, ktorí poberali pomoc v hmotnej núdzi z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj domácnostiam odídencov, ktorí sa zaregistrovali u UNHCR po 1.máji 2022. Všetky osoby, ktoré majú slovenský bankový účet, dostanú peniaze 15. júna. Tí, ktorí účet nemajú, dostanú SMS s informáciami o spôsobe vyzdvihnutia platby vo Western Union na poštách. Platbu si budú môcť vyzdvihnúť v lehote 15 dní.

Odídenci, ktorí nedostali platbu na účet ani im neprišla SMS s informáciami, by mali kontaktovať UNHCR ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. Prosím využite iba jeden spôsob:Alebo navštívte najbližší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Adresy úradov nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287.

Pre viac informácií navštívte: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/

Informácia o finančnej pomoci prostredníctvom Červeného kríža (formát PDF)


“UNHCR опрацювалои виплати на 15 червня для сімей, які поступили за програмою матеріальних потреб Міністерства праці та тих, хто поступив в UNHCR/UNICEF в Словаччині.  Усі особи, які мають рахунки в словацьких банках, отримають допомогу 15 червня на свої рахунки. Для тих, у кого немає банківського рахунку, буде надіслано SMS із деталями отримання платежу в Western Union (поштове відділення). У вас є 15 днів, щоб отримати платіж у будь-якому поштовому відділенні.

Якщо ви не отримали платіж або SMS із деталями для отримання допомоги, зверніть увагу, що UNHCR буде працювати над вирішенням цих проблем. Ви можете зв’язатися з UNHCR за допомогою будь-якого з наведених нижче каналів. Зверніть увагу, що достатньо лише одного каналу, і не потрібно робити кілька запитів


• Звертайтеся на гарячу лінію +421 2 22 11 56 50 понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00

• Подати скаргу за посиланням https://enketo.unhcr.org/x/Hir52zYf, або

• Надішліть електронний лист UNHC на адресу SVKBRCASH@unhcr.org


Ви також можете відвідати будь-яке з Міністерств праці, соціальних питань та сім' ї в Словаччині. Перегляньте адреси: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287

Для отримання додаткової інформації звертайтесь: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/

Інформація про грошову допомогу від Червоного Хреста >>>