Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Dôležité informácie a kontakty / важлива інформація та контакти

Pomoc Ukrajine

Informácie o pomoci občanom z Ukrajiny, ktorí majú pridelený status dočasného útočiska:

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги /  Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid   - dokument pdf

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi/Application for assistance in material need
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi/ Заява про надання матеріальної допомоги

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti/  Заява про незастосування суми податкової пільги на дитину-утриманця, яка досягла шестирічного віку і не досягла 15-річного віку, що проживає разом з платником податків

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti/  Statutory declaration of non-entitlement to the amount of the tax allowance for a dependent child who has attained the age of six years and has not attained the age of 15 years, living in the household with the taxpayer ​​​​​​​

INFORMAČNÁ KARTA  o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu*/ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/ štátneho príslušníka tretej krajiny1) uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanost

Zamestnávanie cudzincov – tolerovaný pobyt – ,,ODÍDENEC,,

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!
Не стань жертвою торгівлі людьми!

Kde nájdete informácie:
https://ua.gov.sk/ -web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
https://www.minv.sk/  - web Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://obchodsludmi.sk/ - web o obchodovaní s ľuďmi
https://iom.sk/  - web Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku

​​​​​​​Informačné letáky  - dokument pdf

UNHCR vyplatí 15. júna 2022 finančnú pomoc domácnostiam odídencov, ktorí poberali pomoc v hmotnej núdzi z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj domácnostiam odídencov, ktorí sa zaregistrovali u UNHCR po 1.máji 2022. Všetky osoby, ktoré majú slovenský bankový účet, dostanú peniaze 15. júna. Tí, ktorí účet nemajú, dostanú SMS s informáciami o spôsobe vyzdvihnutia platby vo Western Union na poštách. Platbu si budú môcť vyzdvihnúť v lehote 15 dní.

Odídenci, ktorí nedostali platbu na účet ani im neprišla SMS s informáciami, by mali kontaktovať UNHCR ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. Prosím využite iba jeden spôsob:Alebo navštívte najbližší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Adresy úradov nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287.

Pre viac informácií navštívte: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/

Informácia o finančnej pomoci prostredníctvom Červeného kríža (formát PDF)


“UNHCR опрацювалои виплати на 15 червня для сімей, які поступили за програмою матеріальних потреб Міністерства праці та тих, хто поступив в UNHCR/UNICEF в Словаччині.  Усі особи, які мають рахунки в словацьких банках, отримають допомогу 15 червня на свої рахунки. Для тих, у кого немає банківського рахунку, буде надіслано SMS із деталями отримання платежу в Western Union (поштове відділення). У вас є 15 днів, щоб отримати платіж у будь-якому поштовому відділенні.

Якщо ви не отримали платіж або SMS із деталями для отримання допомоги, зверніть увагу, що UNHCR буде працювати над вирішенням цих проблем. Ви можете зв’язатися з UNHCR за допомогою будь-якого з наведених нижче каналів. Зверніть увагу, що достатньо лише одного каналу, і не потрібно робити кілька запитів


• Звертайтеся на гарячу лінію +421 2 22 11 56 50 понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00

• Подати скаргу за посиланням https://enketo.unhcr.org/x/Hir52zYf, або

• Надішліть електронний лист UNHC на адресу SVKBRCASH@unhcr.org


Ви також можете відвідати будь-яке з Міністерств праці, соціальних питань та сім' ї в Словаччині. Перегляньте адреси: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287

Для отримання додаткової інформації звертайтесь: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/ 

Інформація про грошову допомогу від Червоного Хреста >>>

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.