Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny

Mestský úrad, Štefánikovo nám. č. 1 – oddelenie sociálnych vecí, kancelária terénnej sociálnej práce, na prízemí č. dverí 128, tel. č. 053 4152 135

poskytuje materiálne zabezpečenie, potraviny, potreby pre deti, hygienické potreby.

Postup: požiadavku so zoznamom nevyhnutných vecí, potravín, potrieb pre deti, hygienických potrieb a iných potrebných vecí pošlite na e-mail:  daniela.hagovska@mestosnv.sk nezabudnite napísať svoju adresu pobytu a svoj telefonický kontakt. 

Materiálnu pomoc vám prinesieme na uvedenú vašu adresu, alebo sa dohodneme, že si to prídete vyzdvihnúť na zadný dvor mestského úradu Štefánikovo nám. č. 1.

Oblečenie zo zbierky občanov si môžete vybrať každý pracovný deň v čase 11.00 do 15.00 hod. na Okresnom úrade, Štefánikovo nám. 5

MAPA


Міська контора, Штефаниково нам. ні. 1 - відділ соціальної роботи, виїзний кабінет соціальної роботи, на першому поверсі № 1. двері 128, тел. ні. 053 4152 135
​​​​​​​
Забезпечує матеріальне забезпечення, харчування, товари для дітей, гігієнічний пакет
Порядок дій: надіслати запит із переліком необхідних речей, продуктів харчування, потреб для дітей, гігієнічних потреб та інших необхідних речей на електронну пошту: daniela.hagovska@mestosnv.sk не забудьте написати свою адресу та контактний телефон

Ми привеземо матеріальну допомогу на вашу адресу, або домовимося, що ви приїдете на подвір’я Штефанікового нам. ні. 1.

- Ви можете обрати одяг з колекції містян - щодня з 11:00 до 15:00 в районному управлінні, Штефаніково нам. 5 у залі засідань (високий будинок, над Tatra banka)

​​​​​​​ MAPA/карта