Lex Ukrajina

V súvislosti s účinnosťou zákona Lex Ukrajina (zák. č. 92/2022 Z. z.) dochádza k zmenám
​​​​​​​v zákone o azyle a zákone o pobyte cudzincov. Tie upravujú postupy, kedy sa musia odídenci hlásiť na ohlasovni pobytu.

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom, ktorí sú ubytovaní v meste Spišská Nová Ves sú povinní zmenu adresy pobytu hlásiť na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi v čase úradných hodín.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni:

 • potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR
 • vyplní  tlačivo o presťahovaní  (dostupné na MsÚ)

 • a predloží  doklad o ubytovaní, ktorým môže byť:
 1. zmluva o nájme,
 2. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania,
 • čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.


 • Vybavuje:

  Evidencia obyvateľov MsÚ, Spišská Nová Ves, č. dv. 118, prízemie
  Bc. Lýdia Kellnerová, tel. č. 053/41 52 131, lydia.kellnerova@mestosnv.sk
  Mária Bartošová, tel. č. 053/41 52 132, maria.bartosova2@mestosnv.sk
  ​​​​​​​
  Odporúčame, aby sa spolu s odídencami dostavila aj osoba poskytujúca ubytovanie!