Inštitút dočasného útočiska

Vláda SR schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Poskytované bude zatiaľ  od 1. marca do 31. decembra 2022.

Čo je dočasné útočisko?
​​​​​​​Dočasné útočisko sa poskytuje na účely  ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Kto môže požiadať o dočasné útočisko?
Občan Ukrajiny a rodinný príslušník občana Ukrajiny:
- manžel štátneho občana Ukrajiny,
- maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
- rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Kde je potrebné podať žiadosť?
- pri vstupe na Slovensko na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
- po vstupe na Slovensko na oddelení cudzineckej polície.
​​​​​​​Žiadosť musí podať jej žiadateľ osobne.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na nasledovných informačných letákoch Migračného informačného centra IOM:

- v slovenskom jazyku (formát PDF)
​​​​​​​ - v ukrajinskom jazyku (formát PDF)
Leták DOČASNÉ ÚTOČISKO / ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК /Informácie o štátom poskytovanej právnej pomoci /  Інформацію про правову допомогу, яку надає держава

Dôležité web stránky:
https://ua.gov.sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html

Inštitút dočasného útočiska strana 1

Inštitút dočasného útočiska strana 2

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!


Не стань жертвою торгівлі людьми!

Kde nájdete informácie:
https://ua.gov.sk/ -web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
https://www.minv.sk/  - web Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://obchodsludmi.sk/ - web o obchodovaní s ľuďmi
https://iom.sk/  - web Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku

​​​​​​​Informačné letáky  - dokument pdf