Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Štatút dočasného útočiska / Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця

Pomoc Ukrajine

Inštitút dočasného útočiska

Vláda SR schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Poskytované bude zatiaľ  od 1. marca do 31. decembra 2022.

Čo je dočasné útočisko?
​​​​​​​Dočasné útočisko sa poskytuje na účely  ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Kto môže požiadať o dočasné útočisko?
Občan Ukrajiny a rodinný príslušník občana Ukrajiny:
- manžel štátneho občana Ukrajiny,
- maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
- rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Kde je potrebné podať žiadosť?
- pri vstupe na Slovensko na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
- po vstupe na Slovensko na oddelení cudzineckej polície.
​​​​​​​Žiadosť musí podať jej žiadateľ osobne.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na nasledovných informačných letákoch Migračného informačného centra IOM:

- v slovenskom jazyku (formát PDF)
​​​​​​​ - v ukrajinskom jazyku (formát PDF)
Leták DOČASNÉ ÚTOČISKO / ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК /Informácie o štátom poskytovanej právnej pomoci /  Інформацію про правову допомогу, яку надає держава

Dôležité web stránky:
https://ua.gov.sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!
Не стань жертвою торгівлі людьми!

Kde nájdete informácie:
https://ua.gov.sk/ -web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
https://www.minv.sk/  - web Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://obchodsludmi.sk/ - web o obchodovaní s ľuďmi
https://iom.sk/  - web Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku

​​​​​​​Informačné letáky  - dokument pdf

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.