Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zbierka na pomoc obyvateľom Ukrajiny / Збірник на допомогу народу України

Pomoc Ukrajine

MATERIÁLNA ZBIERKA pre utečencov z Ukrajiny pokračuje

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo zbierku potravín a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny, ktorá prebieha v priestoroch skladu potravín mestského úradu.

Občania môžu do zbierky prispieť od 14.3.2022 do neobmedzene na:

  • Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1 - oproti Metropolu (v prízemí na podateľni)  počas pracovných dní.
    Individuálne prevzatie v inom čase je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4152 111.

Aktuálne sú potrebné:

- trvanlivé potraviny k okamžitej konzumácii, cereálne, instantné polievky, ovocie a zelenina,
mäsové a rybacie konzervy , paštéty, trvanlivé pečivo, cestoviny, pšeno, balená voda 0,5l, káva, cukor, soľ, olej
- detské keksy a sušienky, mlieko, ovocné kapsičky, detská výživa, detské príkrmy, krupica, ovocné nápoje a džúsy, sirup,    
-   jednorazové nepremokavé podložky do postieľky,
-   hygienické potreby, tekuté a tuhé mydlá, pracie prášky a prostriedky, aviváž, prostriedky na umývanie riadku, papierové obrúsky, servítky, toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické potreby pre ženy, zubné pasty, zubné kefky, šampóny, dezinfekčné prostriedky, môžete darovať kozmetiku,
-   jednorazové poháre a misky, jednorazové príbory,  
-   spacie vaky, posteľná bielizeň, plachty, deky, prikrývky a uteráky ,
skladacie postele, posteľné matrace, vankúše, 
​​​​​​​
detská obuv, dámska obuv, pre deti farbičky, maľovanky,

Momentálne šatstva máme dostatok.
- v prípade, ak môžete darovať práčku, chladničku, vopred dohodnite na tel. č.: 053/415 21 12.

Vzhľadom na dostatočné materiálové zásoby  šatstvo NIE JE momentálne potrebné nosiť.


FINANČNÁ ZBIERKA

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Spišská Nová Ves na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

d o b r o v o ľ n ú   z b i e r k u

Usporiadateľ zbierky:
Mesto Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, so sídlom: Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Účel dobrovoľnej zbierky:
humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny

Miesto konania zbierky: Spišská Nová Ves

Čas konania zbierky:
od 4. 3. 2022 do ukončenia následkov spôsobených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Spôsob konania zbierky:

  1. vkladom alebo prevodom  na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s.,  IBAN: SK34 5600 0000 0034 0042 7111
  2. vkladom  do zapečatených označených pokladničiek uložených v podateľni Mestského úradu – Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106, prízemie alebo na sekretariáte primátora mesta v budove Radnice – Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves. Peňažné príspevky budú komisionálne vyberané raz mesačne za účasti hlavného kontrolóra mesta, vedúcej finančného oddelenia a pokladníčky MsÚ a bezodkladne vložené na účet uvedený v bode 1.

Osoba zodpovedná za konanie dobrovoľnej zbierky:
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:
O priebehu, výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať občanov primátor mesta, a to zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta  www.spisskanovaves.eu vždy po ukončení každého kalendárneho polroka.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov získaných zbierkou vykoná hlavný kontrolór mesta.

Náklady spojené s materiálnym zabezpečením zbierky budú hradené z rozpočtu mesta.

https://spisskanovaves.eu/storage/app/media/PostEditor/622f14d73e2caZbierka.png​​​​​​​


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.