MKC

Adresa:
Mestské kultúrne centrum - MKC 
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Vymedzenie a predmet činnosti:
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - príspevková organizácia mesta  zabezpečuje:

- kultúrno-spoločenské podujatia rôzneho druhu
- prevádzku Kina Mier 
- prevádzkuje objekty Reduta, Dom kultúry Mier, amfiteáter Madaras

Zastrešuje činnosť neprofesionálnych súborov:
HVIEZDOSLAV - ochotnícky divadelný súbor
ČAČINA - folklórny súbor
IHRIK - detský folklórny súbor

Štatutárny orgán: riaditeľ

Forma hospodárenia: príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Kontakty


Riaditeľ: Ing. Martin Kapusta, tel.   053/4299 250,  kapusta@mkc.snv.sk

Zástupca  riaditeľa/sekretariát: tel.  053/44 256 52, informacie@mkc.snv.sk

Ekonomické oddelenie: tel.  053/44 256 52

​​​​​​​Prenájom priestorov:

Reduta - koncertná sieň: 053/4 2992 51, 0904 606 656 (po - pia 9.00 - 15.30)
Dom kultúry Mier: 053/44 287 66

Predaj vstupeniek na programy MKC:
MKC: Reduta, Radničné námestie 4 , tel.  053/446 32 49, 053/429 92 51,
(po - pia 9.00 - 15.30)
MKC KD Mier, Šafárikovo námestie, tel.  053/442 87 66
hodinu pred predstavením Kina Mier)
​​​​​​​
Predpredaj  na vybrané akcie MKC:
Turistické informačné centrum  - TIC,
Letná 49,  t. č. +421  53 429 82 93, 421 53 442 82  92,  tic@mestosnv.sk