Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi - MKC

Príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Adresa:
Mestské kultúrne centrum - MKC 
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

http://www.mkc.snv.sk/

Vymedzenie a predmet činnosti:
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - príspevková organizácia mesta  zabezpečuje:

- kultúrno-spoločenské podujatia rôzneho druhu
- prevádzku Kina Mier 
- prevádzkuje objekty Reduta, Dom kultúry Mier, amfiteáter Madaras

Zastrešuje činnosť neprofesionálnych súborov:
HVIEZDOSLAV – ochotnícky divadelný súbor
ČAČINA - folklórny súbor
IHRIK - detský folklórny súbor

Štatutárny orgán: riaditeľ

Forma hospodárenia: príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Kontakty:                                           
Poverená riadením: Magdaléna Králová, tel.    053/4299 251
e-mail:    kralova@mkc.snv.sk

Sekretariát: Zdenka Dobšinská, tel.    053/44 256 52

Ekonomické oddelenie: Marcela Kufčáková, tel.   053/44 256 52

Predaj vstupeniek na programy MKC:
MKC Reduta, Radničné námestie 4 , tel.  053/446 32 49, 053/429 92 51
MKC KD Mier, Šafárikovo námestie, tel.  053/442 87 66
Predpredaj  na vybrané akcie:  Turistické informačné centrum (TIC) , Letná 49, 
tel. +421 53 429 82 93, +421 53 442 82 92, tic@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.