Správa školských zariadení

Adresa:                                       

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70  Spišská Nová Ves
E-mail: 
oxana.kollarova@mestosnv.sk
Web:  https://ssz.snv.sk/

Dátum zriadenia: 1. 7. 2002 v zmysle § 11 odsek 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vymedzenie a predmet činnosti:
Plní voči materským školám, školským jedálňam pri materských školách a Zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSoD) funkciu hospodárskeho riadenia.

Štatutárny orgán: riaditeľka

Forma hospodárenia           
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou hospodáriaca na základe rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom

Kontakty                                          

Romaňáková Radka, JUDr. - riaditeľka
053 4152 425
radka.romanakova@mestosnv.sk
413 - 3. poschodie

Merčáková Renáta
referentka ekonomiky práce
053 4152 421
renata.mercakova@mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Kollárová Oxana
referentka personálnej práce
053 4152 422
oxana.kollarova@mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Alena Frankovičová, Ing.
ekonómka - účtovníčka
053 4152 423
alena.frankovicova@mestosnv.sk
412 - 3. poschodie

Hamráková Monika
referentka účtovníctva
053 4152 424
monika.hamrakova@mestosnv.sk
412 - 3. poschodie