Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Správa školských zariadení v Spišskej Novej Vsi (Správa MŠ)

Príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Adresa:                                       

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70  Spišská Nová Ves
E-mail: 
oxana.kollarova@mestosnv.sk
Web:  https://ssz.snv.sk/

Dátum zriadenia: 1. 7. 2002 v zmysle § 11 odsek 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vymedzenie a predmet činnosti:
Plní voči materským školám, školským jedálňam pri materských školách a Zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSoD) funkciu hospodárskeho riadenia.

Štatutárny orgán: riaditeľka

Forma hospodárenia           
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou hospodáriaca na základe rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom

Kontakty                                          

Romaňáková Radka, JUDr. - riaditeľka
053 4152 425
radka.romanakova@mestosnv.sk
413 - 3. poschodie

Merčáková Renáta
referentka ekonomiky práce
053 4152 421
renata.mercakova@mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Kollárová Oxana
referentka personálnej práce
053 4152 422
oxana.kollarova@mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Alena Frankovičová, Ing.
ekonómka - účtovníčka
053 4152 423
alena.frankovicova@mestosnv.sk
412 - 3. poschodie

Hamráková Monika
referentka účtovníctva
053 4152 424
monika.hamrakova@mestosnv.sk
412 - 3. poschodie

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.