STEZ

Logo - Správa telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi - STEZ

Adresa:
​​​​​​​STEZ Spišská Nová Ves
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4166 332
Fax: 053/446 47 56

E-mail:    stez@stez.sk
www.stez.sk

STEZ Spišská Nová Ves - Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves
je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá spravuje a prevádzkuje tieto športové zariadenia a hotely:

Letné kúpalisko
Krytá plaváreň
Športová hala
Kolkáreň
Zimný štadión
Futbalový štadión
Atletický štadión
Tenisové kurty & Tenisová hala
Hotel Šport
Hotel Preveza