Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves:

Základná škola, Komenského 2
Riaditeľka: 
 RNDr. Peter Kresťanko
tel.: 053/42 99 191;   mobil: +421 903 650 143
e-mail:   info@superzs.sk  * web:  www.superzs.sk

Základná škola, Nad Medzou 1
Riaditeľ: 
 PaedDr. Julián Sopko
tel.: 053/44 13 990;   mobil: +421 915 934 866
e-mail: zsnadmedzou@gmail.com * web: www.zsnadmedzou.snv.sk

Základná škola, Lipová 13
Riaditeľ: 
 PaedDr. Ivan Kurilla
tel.: 053/44 26 241
e-mail riaditeľ: i.kurilla@zslipovasnv.sk
e-mail: skola@zslipovasnv.sk  * web:   www.zslipovasnv.sk

Základná škola, Levočská 11
Riaditeľka: PaedDr. Alena Minďašová​​​​​​​
tel.: 053/42 99 803
e-mail:   levocska11@levocska11snv.sk  * web:  www.zslevocska.snv.sk

Základná škola, Z. Nejedlého 2
Riaditeľ: 
 Mgr. Miroslav Nováček
tel.:  053/44 26 277;   mobil: +421 911 750 073
e-mail:   zsnejedleho.snv@gmail.com   * web:   www.zsnejedleho-snv.edupage.sk

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Riaditeľka: 
 PhDr. Bohuslav Vaľko
mobil: +421 905 443 136
e-mail: sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com * web:  zskozuchasnv.edupage.org

Základná škol, Hutnícka 16
Riaditeľka: 
 PaedDr. Magdaléna Jendrálová
tel.: 053/32 49 612
e-mail:   skola@zshutnsnv.edu.sk  * web:  www.zshutnicka.snv.sk

  Základná umelecká škola
  Adresa: 
   J. Fabiniho 1
  Riaditeľka: Mgr. Mariana Kacvinská
  tel.: 053/42 99 294
  e-mail: skola@zus-snv.sk *   web: www.zussnv.sk

  Centrum voľného času Adam
  Adresa: 
   Hutnícka 18
  Riaditeľ: PhDr. Ľubica Šefčíková
  mobil: +421 905 942 930
  e-mail: cvcsnv@azet.sk *   web: www.cvcadam.sk

  Základné školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves:

  ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8
  Riaditeľ: Mgr. Slavomíra Michlíková
  tel.: 053/41 88 830
  e-mail:     riaditelszcam@gmail.com     web:   www.zsmarkusnv.edupage.sk/

  Spojená škola, J. Fabiniho 3
  Riaditeľ: PaedDr. Ľuboš Bazár
  tel.: 053/44 66 123
  e-mail:   szsfabsnv@gmail.com *  web:   www.szsfabsnv.edu.sk

  Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11
  Špeciálna základná škola
  Praktická škola
  Špeciálna základná škola pre deti s autizmom
  Riaditeľka: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
  tel.: 053/44 14 301, +421 904 930 644
  e-mail: maria.petrikova@caritas.sk,   web: szstolsnv.edupage.org/