Prehľad projektov

logo Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020 poskytlo MŠVVaŠ SR 
v objeme 100 000 €.