Oznámenie verejného funkcionára

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Oznámenie podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený nižšie.

Vzor tlačiva - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva


***


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022

Adnan Akram (pdf)

Mgr. Marek Baláž (pdf)

Mgr. Peter Bednár (pdf)

Oliver Búza (pdf)

Mgr. Andrej Cpin (pdf)

PaedDr. Dávid Demečko (pdf)

MUDr. Iveta Fulková (pdf)

JUDr. Ing. Igor Geletka (pdf)

Ing. Jozef Gonda (pdf)

Ing. Oskár Gonda (pdf)

Mgr. Rastislav Javorský (pdf)

Mgr. Jozef Kačenga (pdf)

Ing. Ľubomír Pastiran (pdf)

MUDr. Alena Pekarčíková (pdf)

RNDr. Ladislav Ruttkay (pdf)

Ľuboš Šuca (pdf)

Mgr. Monika Tkáčová (pdf)

PhDr. Ján Volný, PhD. (pdf)

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA (pdf)


***

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019