Plán zasadnutí MsZ

Plán zasadnutí MsZ v 1. polroku 2024:

22. február 2024
25. apríl 2024
27. jún 2024

Plán zasadnutí MsZ v 1. polroku 2022:  
 

3. marec 2022
28. apríl 2022
23. jún 2022

Plán zasadnutí MsZ v 2. polroku 2022:

  22.  9. 2022
  24. 11. 2022
  13. 12. 2022