Mestské zastupiteľstvo

Volebný obvod č. 1

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 – Juh
Politická strana: SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
tel. č.:    0902 229 255
e-mail:    david_mede@yahoo.com

MUDr. Iveta Fulková

MUDr. Iveta Fulková
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 – Juh
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0908 255 515
e-mail:    ivetafulkova@centrum.sk

JUDr. Ing. Igor Geletka

JUDr. Ing. Igor Geletka
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0902 929 523
e-mail:    i.geletka@centrum.sk

Ing. Jozef Gonda

Ing. Jozef Gonda
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0905 472 233
e-mail:  jozef.gonda61@gmail.com

Mgr. Jozef Kačenga

Mgr. Jozef Kačenga
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
tel. č.:    0905 459 846
e-mail:  kacenga@gymsnv.sk

Ing. Ľubomír Pastiran

Ing. Ľubomír Pastiran
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0905 522 156
e-mail:  pastiran@eurobus.sk

MUDr. Alena Pekarčíková

MUDr. Alena Pekarčíková
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0903 592 974
e-mail:  alena.pekarcikova@centrum.sk

Mgr. Rastislav Javorský

Mgr. Rastislav Javorský
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: KDH, DS, Spolu - občianska demokracia
tel. č.:    0905 998 773
e-mail:    javorsky.rasto@gmail.com

Ľuboš Šuca

Ľuboš Šuca
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
tel. č.:    0917 478 926
e-mail:    lubos.suca@gmail.com

PhDr. Ján Volný, PhD.

PhDr. Ján Volný, PhD.
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 1 - Juh
Politická strana: SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
tel. č.:    0905 268 663
e-mail:    jvolny@zoznam.sk

Volebný obvod č. 2

Adnan Akram

Adnan Akram
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0911 601 853
e-mail:  elc.snv@gmail.com

Mgr. Peter Bednár

Mgr. Peter Bednár
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:   0904 700 227
e-mail:  poslanec@pbproduction.sk

Mgr. Marek Baláž

Mgr. Marek Baláž
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, Spolu - občianska demokracia
tel. č.:    0905 937 920
e-mail:  marek.balage@gmail.com

Oliver Búza

Oliver Búza
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, Spolu - občianska demokracia
tel. č.:    0915 980 551
e-mail:  buzaoliver@gmail.com

Mgr. Andrej Cpin

Mgr. Andrej Cpin
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0902 569 588
e-mail:  cpinandrej@gmail.com

Ing. Oskár Gonda

Ing. Oskár Gonda
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
tel. č.:    0905 585 512
e-mail:  oskar@oskargonda.sk

RNDr. Ladislav Ruttkay

RNDr. Ladislav Ruttkay
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č.:    0905 663 551
e-mail:   ruttkay@tasnv.sk

Mgr. Monika Tkáčová

Mgr. Monika Tkáčová
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: KDH, DS, SPOLU - občianska demokracia
tel. č..    0907 589 896
e-mail:  tkacova.monika@gmail.com

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA
Funkcia: poslanec MsZ
Volebný obvod: 2 - Sever
Politická strana: SNS, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA
tel. č..    0903 033 311
e-mail:  peterzelo@centrum.sk