Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kontakt

Primátor mesta

Bečarik Pavol, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Zástupcovia primátoraTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Gonda Jozef, Ing.

2. zástupca primátora

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vpravo

Demečko Dávid, PaedDr., PhD.

1. zástupca primátora

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vpravo

Hlavný kontrolórTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Biskup Peter, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* petície a sťažnosti - evidencia

Útvar hlavného kontrolóraTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Hudáčeková Alena, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* petície a sťažnosti - evidencia

Kancelária primátora

Sekretariát primátoraTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Husová Mária

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Nováková Viera, Bc.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Staňa Ján

vodič, informátor

Dekoratívna ikona kontaktních údajov zamestnanca oddeleniaKontakt
053 4176 616
Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Referát kultúryTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Kleinová Zuzana, Mgr.

poverená riadením kancelárie primátora

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie stred

Čo tu môžete vybaviť?

* sobáše
* slávnostné prijatie jubilanta
* uvítanie dieťaťa
* občiansky pohreb
* rozlúčka na cirkevných pohreboch
* slávnostné prijatia primátorom mesta

Baluchová Marcela, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* redakcia IČKO - podanie inzercie, poďakovaní a spomienok
* pokladňa IČKO - platba v hotovosti
* zverejňovanie na web stránke mesta
* oznámenie o konaní kultúrneho podujatia
* umiestnenie technicko-zábavných atrakcií
* účasť na kult. podujatí - Dni mesta / Trh ľudových remesiel

Pracovník pre styk s médiamiTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Repčiak Tomáš

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* styk s médiami
* redakcia IČKO
* zverejňovanie Fb stránke mesta

Gondová Edita

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* styk s médiami
* redakcia IČKO
* pokladňa IČKO - platba v hotovosti
* zverejňovanie na web a Fb stránke mesta

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahovTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Dutková Mária, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* propagácia mesta
* web stránka mesta - Návštevník
* účasť na výstavách cestovného ruchu
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničím

Barbuščáková Jana, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* propagácia mesta
* web stránka mesta - Návštevník
* účasť na výstavách cestovného ruchu
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničím
* poskytnutie dotácie podľa VZN č. 2/2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestaTuristické informačné centrum

Barč Matej, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Švirlochová Jana, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Frankovič Lukáš, Bc.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Prednosta

Naščák Jozef, Ing., MPH

prednosta MsÚ

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. pochodie

Sekretariát prednostuTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Fornaiová Lucia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* registratúra (potvrdenie o veku stavby, zápočty odpracovaných rokov, projektová dokumentácia...)


Referát rozvoja mesta

Paveleková Darina, Ing.

vedúca referátu

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
309 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Januv Lukáš, Mgr., PhD.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310. - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Biskup Tadeáš, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta

* rozvojový plán mesta

Právne oddelenie

Duláková Lucia, JUDr.

vedúca oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
307 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* riadenie, organizovanie a kontrola práce oddelenia
* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny referátTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Štrauch Peter, JUDr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
308 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Kúkelčíková Lenka, JUDr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
308 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Personálny referátTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Vikartovská Anna

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
205 - 1. poschodie

MatrikaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Biroš Pavol, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
107 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Sedlačková Mária

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
108 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Šmihulová Katarína

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
107 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Čechová Janka

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
108 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Evidencia obyvateľovTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Kellnerová Lýdia, Bc.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
110 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* trvalý pobyt
* prechodný pobyt

Bartošová Mária

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* trvalý pobyt
* prechodný pobyt

Referát osvedčovacej agendyTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Loyová Jana, Bc.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* osvedčovanie podpisov na listinách
* osvedčovanie listín

Slobodová Monika

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* osvedčovanie podpisov na listinách
* osvedčovanie listín

Oddelenie sociálnych vecí

Jančurová Júlia, Ing.

vedúca oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
101 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
* SOS náramok
* sociálno-právna ochrana detí
* sociálna pomoc
* opatrovateľská služba
* odľahčovacia služba
* Žiadosť o poskytnutie stravy žiadateľa v dôchodkovom veku
* Komunitné centrum
* Dom humanity Nádej
* referát bytovReferát sociálnych služieb a bytovTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Ondrejčíková Iveta, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
102 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)
* podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 r.) do DOS, Levočská ul.
* podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 r.) na Ul. J. Fabiniho č. 4 – 9
* podnájom bytu
* spoločný nájom bytu
* prechod nájmu bytu
* výmena bytu

Ilkovičová Dana, PhDr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
117 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* sociálno-právna ochrana detí

Referát sociálnych služiebTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Mikolajová Viera

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
103 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
* Žiadosť o odľahčovaciu službu
* SOS náramky

Tomajková Ivana, PhDr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
114 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* prihlásenie / odhlásenie psa

* vydávanie rybárskych lístkov

Terénni sociálni pracovníciTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Geletková Viera, Mgr.

Dekoratívna ikona kontaktních údajov zamestnanca oddeleniaKontakt
053 4152 133
Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Hagovská Daniela, Mgr.

Dekoratívna ikona kontaktních údajov zamestnanca oddeleniaKontakt
053 4152 134
Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Terénni pracovníciTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Čonková Anežka

Dekoratívna ikona kontaktních údajov zamestnanca oddeleniaKontakt
053 4152 133
Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Šutyová Elena, Bc.

Dekoratívna ikona kontaktních údajov zamestnanca oddeleniaKontakt
053 4152 134
Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Lučivjanská Anna, Bc.

Dekoratívna ikona kontaktních údajov zamestnanca oddeleniaKontakt
053 4152 135
Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Oddelenie vnútornej správy

Pohly Štefan, Ing.

vedúci oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
21 - 2. poschodie

Referát informačných technológiíTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Holotňák Radoslav

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
233 - 1. poschodie

Referát vnútornej správyTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Kuzl Peter

informátor

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
106 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* informácie
* podateľňa

Borská Ľuboslava

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
106 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* podateľňa

Sopková Brigita

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
112 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* neštátne zdravotnícke zariadenia (ordinačné hodiny, záväzné stanoviská)
* predajný a prevádzkový čas (prevádzkarne)
* ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka
* účasť na podujatiach (spotrebný tovar, občerstvenie a pod.)

Čmeľová Monika

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
115 - prízemie

Referát krízového riadenia PO a BPPTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Klein Peter

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
316 - 2. poschodie

Referát bytov a nebytových priestorovTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Krotký Miroslav, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
* prenájom nebytových priestorov

Jackovič Zdeno, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Pižemová Natália

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Hric Michal

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
Sklad MsÚ, Nad Medzou 2

Čo tu môžete vybaviť?

* sklad MsÚ

Finančné oddelenie

Topoliová Iveta, Ing.

vedúca oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
210 - 1. poschodie

Referát rozpočtu a účtovníctvaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Proksová Oľga, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
104 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Erhardtová Erika

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
105 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Martinková Erika

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
205 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* mzdová účtovníčka

Valkošáková Jana, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Kiššáková Helena

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Alexievová Žaneta, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Levárska Andrea, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
209 - I. poschodie

Zacharová Alena, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
209 - 1. poschodie

Zachar Stanislav, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
105 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Oddelenie správy daní a poplatkov

Bartošová Mária, Ing.

vedúca oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
207 - 1. poschodie

Referát daní a poplatkovTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Zekuciová Alexandra, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
204 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – právnické osoby

* vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania hazardnej hry

Mertinková Patrícia, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby


Lačná Katarína

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby

* vznik, zánik, vyúčtovanie dane za ubytovanie – fyzické a právnické osoby

* daň za užívanie verejného priestranstva – fyzické a právnické osoby

Ďuríková Mária, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
206 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – právnické osoby

* vznik, zmena, zánik dane za psa – právnické osoby

* vznik, zmena, zánik dane za predajné automaty – fyzické osoby
Macejáková Mária

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Andrassyová Erika

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Habasová Silvia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Beharková Alena

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - I. pochodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby


Referát exekučného konaniaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Tulisová Mária, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
208 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* daňové exekučné konanie
* vymáhanie daňových nedoplatkov

Vargová Miroslava, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
215 - I. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* daňové exekučné konanie
* vymáhanie daňových nedoplatkov

Oddelenie správy majetku

Andráš Ľubomír, Ing.

vedúci oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
222 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* kúpa a predaj nehnuteľností
* prenájom pozemkov

Tkáčová Alena, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
221 - 1. poschodie

Brezovajová Nikola, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
222 - 1. poschodie

Vrončová Katarína

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
224 - 1. poschodie

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Referát územného plánovaniaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Leskovjanská Katarína, Ing. arch.

vedúca referátu

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
22 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* územné plánovanie mesta

da Cruz Anna, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
23 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* agenda územného plánovania

Kočišová Miroslava

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
232 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* pridelenie súpisného čísla

Referát stavebného poriadkuTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Ľorková Gabriela, Ing.

vedúca referátu

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
313 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Koršalová Tatiana, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
311 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Krajňáková Zuzana, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
313 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu
* výrub drevín na súkromných pozemkoch

Sad Juraj, Ing., PhD.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
330 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Baginová Zuzana, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
330 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Referát životného prostrediaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Krajňáková Iveta, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
314 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* výrub stromov na súkromnom pozemku v katastri mesta
* poplatok za znečisťovanie ovzdušia - malý zdroj znečistenia
* povolenie na stavbu a užívanie stavby - malý zdroj znečistenia
* povolenie vodných stavieb

Oddelenie výstavby a dopravy

Holotňáková Zuzana, Ing.

vedúca oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
25 - 2. poschodie

Referát výstavby a rozvoja bývaniaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Susa Peter, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
25 - 2. poschodie

Sanetrik Štefan, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
320 - 2. poschodie

Slebodník Ján, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
320 - 2. poschodie

Mačáková Eva, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
315 - 2. poschodie

Referát dopravyTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Jacko Ivan, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
319 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia
* uzávierky / obchádzka miestnych komunikácií
* zjazd z miestnej komunikácie
* pripojenie účelovej komunikácie
* prekopávky / zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Oddelenie školstva

Mrnková Dana, Ing.

vedúca oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
218 - 1. poschodie

Kováčová Dana, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
216 - 1. poschodie

Štubňová Eva, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
217 - 1. poschodie

Šimko Štefan, PaedDr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
219 - 1. poschodie

Oddelenie komunálneho servisu

Hamrák Peter, Ing.

vedúci oddelenia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* komunálny servis mesta
* správa verejného priestranstva
* čistenie mesta
* verejné osvetlenie
* cintoríny mesta
* trhovisko

Referát správy verejných priestranstievTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Neuvirth Pavol

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
212 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* správa verejného priestranstva

Bobko Tomáš, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
212 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* správa verejného priestranstva

Referát odpadového hospodárstvaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Krieger Slavomír, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
204 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* odpadové hospodárstvo / separovaný zber

Sliva Peter

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
213 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* odpadové hospodárstvo * detské ihriská * verejné osvetlenie

Referát správy cintorínov, verejných toaliet a trhoviskaTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Klaciková Lívia, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Marchyn Marek

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Cehláriková Jana

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Franko Miroslav

správca trhoviska

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Radničné námestie - trhovisko

Čo tu môžete vybaviť?

* správa trhoviska, Radničné nám.

Stanica pre odchyt túlavých zvieratTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Šavelová Antónia

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves
Cintorínska 3298/2d

Mestská polícia

Chroust Ľubomír, Mgr.

náčelník MsP

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Púček Slavomír

zástupca náčelníka MsP

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Sekretariát MsPTlačítko zabaliť informácie o oddelení

Olejníková Oľga, Mgr.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Správa školských zariadení

Romaňáková Radka, JUDr.

riaditeľka

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
414 - 3. poschodie

Merčáková Renáta

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
414 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka ekonomiky práce

Kollárová Oxana

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
412 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka personálnej práce

Frankovičová Alena, Ing.

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
404 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* ekonómka - účtovníčka

Hamráková Monika

Dekoratívna okona lokácieLokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
412 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka účtovníctva

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 15.30
Utorok 8.00 - 15.30
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.