Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Rozpočet a hospodárenie

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves - schválené Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves 13. 6. 2019