Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov

Školstvo a mládež

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie Alžbetka Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Brantia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej katolíckej charity Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mgr. Júlie Vavrekovej

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.