Podmienky prijímania zásielok

Adresa na prijímanie zásielok:
Mestský úrad, Štefánikovo nám. č. 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Úradné hodiny podateľne:
Pondelok 7.30 - 15.30 h
Utorok      7.30 - 15.30 h
Streda      7.30 - 17.30 h
Štvrtok     7.30 - 15.30 h
Piatok       7.30 - 14.30 h

E-mailová adresa podateľne: 

podatelna@mestosnv.sk

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podateľne ( www.slovensko.sk) a elektronickej pošty, orgán verejnej moci, t. j.  Mesto Spišská Nová Ves prijíma tieto dátové formáty:

- PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ODS

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.