Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Koncepcie a stratégie

Strategické rozvojové dokumenty

Lokálna stratégia komplexného prístupu , Program synergia 2010 - 2017 (pracovná verzia)
Spišská Nová Ves, November 2009, veľkosť: 692.7 kB, dátum zverejnenia 8. 10. 2010, 10:51

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie rokov 2016 - 2021 , Spišská Nová Ves, 2016, veľkosť: 764.1 kB, dátum zverejnenia 21. 9. 2016, 10:47

Koncepcia rozvoja školstva v zriaďovateľstkej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves , veľkosť: 711.1 kB, dátum zverejnenia 1. 10. 2009, 15:53

Koncepcia rozvoja športu v meste Spišská Nová Ves na obdobie 2007 - 2012 , Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve Spišská Nová Ves, august 2007, veľkosť: 102.7 kB, dátum zverejnenia 1. 10. 2009,  15:54