Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Koncepcie a stratégie

Strategické rozvojové dokumenty

STRATÉGIA PRE SMART CITY RIEŠENIA V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

PRÍLOHA č. 1 * ZDROJE ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
PRÍLOHA č. 2 * INTEGROVANÝ NÁRODNÝ ENERGETICKÝ A KLIMATICKÝ PLÁN
PRÍLOHA č. 3 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PRÍLOHA č. 4 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OBLASTI ENERGETIKY
PRÍLOHA č. 5 * STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR V OBLASTI DOPRAVY
PRÍLOHA č. 6 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OBLASTI DOPRAVY
PRÍLOHA č. 7 * STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍLOHA č. 8 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍLOHA č. 9 * STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR V OBLASTI ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ
PRÍLOHA č. 10 * PRÍNOSY OPATRENÍ V OBLASTI ADAPTÁCIE MIEST NA ZMENU KLÍMY
PRÍLOHA č. 11 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OBLASTI ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ NA ZMENU KLÍMY
PRÍLOHA č. 12 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OSTATNÝCH OBLASTIACH
PRÍLOHA č. 13 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 14 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 15 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES SOCIÁLNE ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 16 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 17 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ENERGETIKY PRÍLOHA č. 18 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI DOPRAVY
PRÍLOHA č. 19 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍLOHA č. 20 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ
PRÍLOHA č. 21 * LITERATÚRA A ZDROJE INFORMÁCIÍ
PRÍLOHA č. 22 * SMERNICE, NARIADENIA A OZNÁMENIA EÚ
PRÍLOHA č. 23 * DOKUMENTY A LEGISLATÍVA SR
​​​​​​​PRÍLOHA č. 24 * ZOZNAM PRÍLOH

Lokálna stratégia komplexného prístupu , Program synergia 2010 - 2017 (pracovná verzia)
Spišská Nová Ves, November 2009, veľkosť: 692.7 kB, dátum zverejnenia 8. 10. 2010, 10:51

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie rokov 2016 - 2021 , Spišská Nová Ves, 2016, veľkosť: 764.1 kB, dátum zverejnenia 21. 9. 2016, 10:47

Koncepcia rozvoja školstva v zriaďovateľstkej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves , veľkosť: 711.1 kB, dátum zverejnenia 1. 10. 2009, 15:53

Koncepcia rozvoja športu v meste Spišská Nová Ves na obdobie 2007 - 2012 , Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve Spišská Nová Ves, august 2007, veľkosť: 102.7 kB, dátum zverejnenia 1. 10. 2009,  15:54

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.