Koncepcie a stratégie mesta

STRATÉGIA PRE SMART CITY RIEŠENIA V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

PRÍLOHA č. 1 * ZDROJE ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
PRÍLOHA č. 2 * INTEGROVANÝ NÁRODNÝ ENERGETICKÝ A KLIMATICKÝ PLÁN
PRÍLOHA č. 3 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PRÍLOHA č. 4 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OBLASTI ENERGETIKY
PRÍLOHA č. 5 * STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR V OBLASTI DOPRAVY
PRÍLOHA č. 6 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OBLASTI DOPRAVY
PRÍLOHA č. 7 * STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍLOHA č. 8 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍLOHA č. 9 * STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR V OBLASTI ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ
PRÍLOHA č. 10 * PRÍNOSY OPATRENÍ V OBLASTI ADAPTÁCIE MIEST NA ZMENU KLÍMY
PRÍLOHA č. 11 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OBLASTI ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ NA ZMENU KLÍMY
PRÍLOHA č. 12 * ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA V OSTATNÝCH OBLASTIACH
PRÍLOHA č. 13 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 14 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 15 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES SOCIÁLNE ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 16 * ZOZNAM BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
PRÍLOHA č. 17 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ENERGETIKY PRÍLOHA č. 18 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI DOPRAVY
PRÍLOHA č. 19 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍLOHA č. 20 * METODIKA VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V OBLASTI ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ
PRÍLOHA č. 21 * LITERATÚRA A ZDROJE INFORMÁCIÍ
PRÍLOHA č. 22 * SMERNICE, NARIADENIA A OZNÁMENIA EÚ
PRÍLOHA č. 23 * DOKUMENTY A LEGISLATÍVA SR
​​​​​​​PRÍLOHA č. 24 * ZOZNAM PRÍLOH

Lokálna stratégia komplexného prístupu , Program synergia 2010 - 2017 (pracovná verzia)
Spišská Nová Ves, November 2009, veľkosť: 692.7 kB, dátum zverejnenia 8. 10. 2010, 10:51

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie rokov 2016 - 2021 , Spišská Nová Ves, 2016, veľkosť: 764.1 kB, dátum zverejnenia 21. 9. 2016, 10:47

Koncepcia rozvoja školstva v zriaďovateľstkej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves , veľkosť: 711.1 kB, dátum zverejnenia 1. 10. 2009, 15:53

Koncepcia rozvoja športu v meste Spišská Nová Ves na obdobie 2007 - 2012 , Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve Spišská Nová Ves, august 2007, veľkosť: 102.7 kB, dátum zverejnenia 1. 10. 2009,  15:54