Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Urbanistická štúdia obytnej zóny Malé pole – časť sever

Strategické rozvojové dokumenty

Obr. 1  Urbanistická štúdia obytnej zóny Malé pole – časť sever, 3D vizualizácia

Zastavovacia štúdia je víziou toho ako by bolo možné zastavať územie s názvom Malé pole, Spišská Nová Ves (oproti m.č. Ferčekovce). Táto zastavovacia štúdia bude podkladom pre spracovanie Urbanistickej štúdie, ktorá bude spracovaná a  prerokovaná v zmysle Stavebného zákona a bude ju možné pripomienkovať. Preto všetky mapy a obrázky majú len ilustračný charakter a nie sú zobrazením budúceho reálne využitia územia.

Zastavovaciu štúdiu je možné pripomienkovať. Jednotlivé pripomienky posielajte emailom či písomne na referát územného plánovania do 15. 1. 2023.
V korešpondecii je nutné uviesť meno, priezvisko, adresu, tel. kontakt, (email), podpis.

Kontakt:
Ing. arch. Katarína Leskovjanská
Tel. č.: 053 41 52 335
katarina.leskovjanska@mestosnv.sk
Ing. Anna da Cruz
Tel. č.: 053 41 52 322
anna.dacruz@mestosnv.sk

Referát územného plánovania
Štefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.