Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zásady ochrany pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves - aktualizácia 2015

Strategické rozvojové dokumenty

Textová časť

Pamiatková zóna mesta Spišská Nová Ves ~ ~ ~ Zásady ochrany pamiatkového územia ~ Aktualizácia 2015 ~ - dokument PDF
Protokol o platnosti  - dokument PDF

Výkresy záväzné

výkres A: Širšie vzťahy  - dokument PDF
výkres B: Právny vzťah
- dokument PDF
výkres C: Rozbor pamiatkových hodnôt - dokument PDF
výkres D: Územný priemet zásad
- dokument PDF

Mapy analytické

a)   Mapa historickej zástavby z 19. storočia na podklade aktuálnej katastrálnej mapy
- dokument PDF

b)   Mapa historickej zástavby sídla podľa plánov mesta z rokov ~ 1869 a 1914 ~ na podklade aktuálnej katastrálnej mapy  - dokument PDF

c)  Príloha zásad - Mapa hraníc pamiatkového územia a národných kultúrnych pamiatok - dokument PDF

d)   Príloha zásad - Mapa priemetu stredovekej fortifikácie a asanačnej prestavby z 2. pol. 20. storočia mesta Spišská Nová Ves  -   dokument PDF

e)   Príloha zásad - Mapa evidovaných historicky hodnotných oplotení  -   dokument PDF

Podklady

Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny - dokument JPG
Zmena vyhlásenia pamiatkovej zóny - oprava rozhodnutia MK SR   - dokument PDF
MK SR, Rozhodnutie - vyhlásenie vymedzenia zmeny pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves  - dokument PDF

Prílohy

Historické mapové podklady  - dokument PDF
Historická fotodokumentácia Spišská Nová Ves - dokument PDF
Chránené diaľkové pohľadové osy, panoramatické pohľady, evidované vyhliadky na mesto - dokument PDF
​​​​​​​ Chránené pohľady interiéru PZ   - dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.