Ochrana pamiatkovej zóny

Dokumenty:

Textová časť

Pamiatková zóna mesta Spišská Nová Ves ~ ~ ~ Zásady ochrany pamiatkového územia ~ Aktualizácia 2015 ~ - dokument PDF
Protokol o platnosti  - dokument PDF

Výkresy záväzné

výkres A: Širšie vzťahy  - dokument PDF
výkres B: Právny vzťah
- dokument PDF
výkres C: Rozbor pamiatkových hodnôt - dokument PDF
výkres D: Územný priemet zásad
- dokument PDF

Mapy analytické

a)   Mapa historickej zástavby z 19. storočia na podklade aktuálnej katastrálnej mapy
- dokument PDF

b)   Mapa historickej zástavby sídla podľa plánov mesta z rokov ~ 1869 a 1914 ~ na podklade aktuálnej katastrálnej mapy  - dokument PDF

c)  Príloha zásad - Mapa hraníc pamiatkového územia a národných kultúrnych pamiatok - dokument PDF

d)   Príloha zásad - Mapa priemetu stredovekej fortifikácie a asanačnej prestavby z 2. pol. 20. storočia mesta Spišská Nová Ves  -   dokument PDF

e)   Príloha zásad - Mapa evidovaných historicky hodnotných oplotení  -   dokument PDF

Podklady

Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny - dokument JPG
Zmena vyhlásenia pamiatkovej zóny - oprava rozhodnutia MK SR   - dokument PDF
MK SR, Rozhodnutie - vyhlásenie vymedzenia zmeny pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves  - dokument PDF

Prílohy

Historické mapové podklady  - dokument PDF
Historická fotodokumentácia Spišská Nová Ves - dokument PDF
Chránené diaľkové pohľadové osy, panoramatické pohľady, evidované vyhliadky na mesto - dokument PDF
​​​​​​​ Chránené pohľady interiéru PZ   - dokument PDF