Archív verejného obstarávania

Zákazky mesta Spišská Nová Ves zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

Súhrnné správy o verejných zákazkach mesta Spišská Nová Ves zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie 


​​​​​​​Tvorba novej webstránky www.spisskanovaves.eu a mobilnej aplikácie mesta

Výzva na predloženie ponuky formát PDF
Zápisnica z vyhodnotenia , formát PDF


Detské ihrisko našim najmenším – výstavba detského ihriska v Novoveskej Hute

Zápisnica z vyhodnotenia súťaže,
 dokument PDF
Výzva na predloženie cenovej ponuky  , dokument PDF
Prílohy č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 6     formát RAR
Prílohy
 - dokument pdf

Príloha
5
- dokemnt pdf


Nabíjacia stanica pre elektromobily 2 x 22 kW, Spišská Nová Ves
Pozn.: ukončenie súťaže - 16. 7. 2020 o 14.00 h

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk , dokument PDF
Zápisnica z otvárania ponúk , dokument PDF
Výzva na predloženie ponuky , formát PDF
Podklady,
dokumen pdf


Lipka malým atlétom - oprava povrchu športoviska, ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi

Výzva na predloženie cenovej ponuky,  formát PDF
Zápisnica z vyhodnotenia,  formát PDF

Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor 
Výzva na predloženie cenovej ponuky,  formát PDF
​​​​​​​ Zápisnica z vyhodnotenia


Športovo-technické vybavenie pre gymnastov
Výzva na predloženie ponuky na zakúpenie nového, nepoužívaného športového vybavenia pre gymnastiku, ktoré bude slúžiť na výučbu na hodinách telesnej výchovy v základnej škole, predovšetkým na prvom stupni.
Pozn.:  
ukončenie súťaže - 13. 12. 2019 o 10.00 h
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk , dokument PDF
Link >>    https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1101