Pohotovostné služby lekární

Rozpis pohotovostných služieb lekární:

Lekárenská pohotovostná služba (okres SNV) -    rozpis nájdete tu >> 
Lekárenská pohotovostná služba zabezpečuje prevádzku lekárne 
* v čase od 16.00 do 22.30 h - v pracovných dňoch 
* v čase od   7.00 do 22.30 h - v dňoch pracovného pokoja    
sobota, nedeľa, sviatok)

Zoznam lekární:

 Benu 
HM Tesco, Medza 15
Tel.:     0910 927 011
Email:     benu87@benulekaren.sk

 Pri stanici 
Odborárov 47
Tel.     053/429 86 93
Tel.:    429 86 94
E-mail:     novamar@stonline.sk

Bonus
(Detská poliklinika)     
Štefánikovo námestie 5
Tel.:     053/446 47 67

 Dr. Max  

Hviezdoslavova 24
Tel.:     053/285 85 86
Tel:    0901 961 613

 Dr. Max 
Mlynská 39 (OC Madaras) 
Tel.:     0901 961 014

  Dr. Max  
(Nemocnica s poliklinikou)
Jánskeho 1
Tel.:     0901 961 098

 Slávka 
Poliklinika pri Hornáde
Chrapčiakova 1
Tel.:     053/416 61 22
E-mail:     lekslavka@stadus.sk

 Farmácia 
Ul. J. Fabiniho 521/15
Tel.:     053/442 15 60
E-mail:     lekfarmacia@gmail.com

  Fida  
Hviezdoslavova 27
Tel.:     053/441 29 66
Email:     lekarenfida@snv.sk

  Statim  
Štefánikovo námestie 10
Tel.:     053/442 82 77
Email:     statim@sn.psg.sk

 Na Letnej 
Letná 27
Tel.:     053/442 51 32
E-mail:      kellners@ke.psg.sk 

  Na sídlisku Mier  
Šafárikovo nám. 6
Tel.:     053/429 95 10 
Email:     lekarenmiersnv@gmail.com

 Na Starosaskej 
Starosaská 528/1
Tel.:     053/441 35 79
Email:     starosaskal@ekaren-snv.sk

 Na Tarči 
Agátová 12
Tel.:     053/446 75 68
Email:     natarci@snc.sk

Elixír
Zimná 70
Tel.:     053/446 82 25

Na Západe
Hutnícka 20
Tel.:     053/429 87 08
Email:     zapad@lekaren-snv.sk 

 Pri parkovisku 
Šafárikovo námestie 1
Tel.: 053/429 96 10
Email:     priparkovisku@lekaren-snv.sk

  Harmónia  
Zimná 55
Tel.:     053/442 13 32 *  053 / 4411 637
Email:     lekzimnasnv@farmakol.eu

Na námestí
Letná 54
Tel.:     053/441 33 44