Pohotovostné služby v meste

Oznámenie o zmenách týkajúcich sa zdravotných pohotovostných služieb

Od 1. 7. 2018 došlo k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP),  ktoré nahrádza Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Zabezpečená je prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa nachádzajú v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvorí najmenej jeden okres. 

Pohotovosť funguje v skrátenom režime,  LEN do 22.00  hod. v pracovné dni.
Cez víkendy a sviatky sú otvorené od 7.00 do 22.00 hod

Chorým po tomto čase sú k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach.
Poplatok za APS je 2 €, ústavná pohotovostná služba 10 €.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých: 

NLSPP SNV, s. r. o.
Sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 
oproti Domu kultúry Mier), Spišská Nová Ves
Pracovné dni: 16:00 - 22.00 h
Víkendy a sviatky: 7:00 - 22:00 h
Tel.:  +421 53 459 74 08

UPOZORNENIE:  Od 1. 7. 2018  nie je vykonávaná návštevná, resp.  výjazdová služba k chorým,  iba ambulantná na vyššie uvedených ambulantných pohotovostných službách.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast: 

Nemocnica s poliklinikou
J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Pracovné dni: 16:00 - 22:00 h
Víkendy a sviatky: 7:00 - 22:00 h
Tel. : +421 53 419 91 15
 Web:  http://sn.svetzdravia.com/kontakty

Mimo vyššie uvedené časy sú k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach, najbližšie v Spišskej Novej Vsi: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Janského 1, Spišská Nová Ves
Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom podlaží blokov „B a C” so vstupom z príjazdovej vnútroareálovej komunikácie.
Telefonický kontakt: +421 (0) 53/ 4199 110