Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Materské centrum Dietka

Kultúrne inštitúcie

Adresa prevádzky: 
Zdravotnícke stredisko, Šafárikovo námestie č. 3 - sídlisko Mier
052 05 Spišská Nová Ves

Kontakt:
Tel.: +421 911 647 409
E-mail:  dietkasnv@gmail.com
Facebook Materského centra Dietka

Otváracie hodiny: 

Na každú aktivitu je potrebné sa prihlásiť najneskôr deň vopred! 

Nezabudnite si prezuvky. 

MC Dietka je občianske združenie a platný člen ÚMC registrované 3. 6. 2002. Vytvára priestor pre rôzne vzdelávacie a oddychové aktivity, ktoré sú venované rodinám s malými deťmi. MC Dietka ponúka priestor na hry, množstvo hračiek a dobrej nálady!

Hlavný cieľ:
Zabránenie sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, do ktorej sa pri celodennej starostlivosti o deti dostávajú a rodinná svojpomoc.

Podciele:

 • vytvorenie priestoru pre formálne i neformálne stretnutia 

 • aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi 

 • posilnenie myšlienky filantropie a dobrovoľníctva 

 • posilnenie roly matky – ženy v spoločnosti 

 • podpora zdravého rodičovstva a dobrých medziľudských vzťahov a partnerstiev 

 • vzdelávanie a zlepšovanie zručností rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

PROGRAM:

 • Objavujeme rúčkami - aktivita zameraná na tvorivosť a podporu kreativity detí.
  Veková kategória: 3+

 • Angličtina pre najmenších - hravou formou sa deti učia základy angličtiny.
  Veková kategória: 2 roky +

 • Cvičenie Tabata - cvičenie pre všetky mamičky a oteckov, ktorí chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom.

 • Spievaj tancuj - pohybová aktivita pre deti spojená so spievaním a tancovaním.
  Veková kategória: 1,5 roka +

 • Fitbaby - cvičenie pre deti na rozvoj motoriky.
  Veková kategória: 4 mesiace +

 • Herňa - deti sa k nám môžu prísť bezplatne pohrať, v sprievode rodičov.

PONUKA SLUŽIEB:

 • TELEFONICKÉ PORADENSTVO V DOJČENÍ
  Júlia Novotná 0902 221 295
  Viera Mozgiová 0904 347 112

 • STRÁŽENIE DETÍ - adaptačný pobyt
  Príprava detí na škôlku

 • Možnosť prenájmu priestorov

Zmena programu vyhradená.

Aktuálny program podujatí nájdete  na facebooku materského centra » »Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.