Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Materské centrum dietka

Kultúrne inštitúcie

Adresa prevádzky: 
Zdravotnícke stredisko, Šafárikovo námestie č. 3 - sídlisko Mier
052 05 Sp. Nová Ves

Kontakt:
Tel.: +421 903 493 922
E-mail:  dietkasnv@gmail.com
Fb:  www.facebook.com/Materske-centrum-DIETKA-Spisska-Nova-Ves

Otváracie hodiny: 

HERŇA Dietka: utorky 8.00 - 12.00 h a štvrtky 14.00 - 17.00 h
Jednorazový poplatok za vstup do herne: € 1,50 /rodina

Nezabudnite si prezuvky. 

MC Dietka je občianske združenie a platný člen ÚMC registrované 3. 6. 2002. Vytvára priestor pre rôzne vzdelávacie a oddychové aktivity, ktoré sú venované rodinám s malými deťmi. MC Dietka ponúka priestor na hry, množstvo hračiek a dobrej nálady!
Prijmeme akúkoľvek formu spolupráce, podpory a dobrovoľníckej činnosti z kruhu širokej verejnosti, ktorá nám pomôže realizovať naše poslanie.

Hlavný cieľ - misia:
Zabránenie sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, do ktorej sa pri celodennej starostlivosti o deti dostávajú a rodinná svojpomoc.

Podciele:

 • vytvorenie priestoru pre formálne i neformálne stretnutia 

 • aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi 

 • posilnenie myšlienky filantropie a dobrovoľníctva 

 • posilnenie roly matky – ženy v spoločnosti 

 • podpora zdravého rodičovstva a dobrých medziľudských vzťahov a partnerstiev 

 • vzdelávanie a zlepšovanie zručností rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

 • podpora návratu rodičov do pracovného procesu po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky

PROGRAM
týždenne:

 • Objavujme rúčkami (pre deti do 4 rokov) - každú stredu o 16.00 h
  Nahlasujte sa aspoň deň vopred na: 0911 647 409, príspevok: 4 €

 • LESNÝ KLUB KORIENOK - každý štvrtok a piatok v čase od 7.30 - 13.00 h, v cene 7 €/deň je zahrnutá desiata. Bližšie info:  FB: Lesný klub Korienok. Prihlásiť deti môžte na:  michaela.parackova@gmail.com
 • CVIČENIE TABATA - pondelky o 17.00 h

 • F YZIOTRÉNING PRE ŽIENKY (nielen pre mamky) - utorok o 17.30 h pod dohľadom trénerky Zuzky (fitLes) - 0918 398 874 a fyzioterapeutky Zuzky Milčákovej (zumifyziostudio) - 0948 138 082

 • FITBABY - podpora správneho psychomotorického vývoja detí, cvičenie mamičiek s deťmi. Počet obmedzený, prihášky na tel. čísle: +421 918 690 100, fyzioterapeutka Zuzana Milčáková.
  Pondelok 9.00 - 10.00 h - deti 3 - 6 mesiacov
  Utorok 9.00 - 10.00 - deti 6 - 12 mesiacov
  Streda 9.00 - 10.00 - deti 1 - 2 rokov.
  Momentálne cvičíme mimo Dietky v novootvorených priestoroch Zumifyziostudio na plavárni - Za Hornádom 13. Príspevok: 4 €/dieťa


  mesačne:
 • odborné prednášky a kultúrne podujatia

Ponuka služieb:

 • TELEFONICKÉ PORADENSTVO V DOJČENÍ
  PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
  Silvia Pramuková - 0948 040 203

 • STRÁŽENIE DETÍ 
  Bližšie info na t. č.: 0903 493 922

 • PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
  Mgr. Barbora Vajová - tel. č. 0948 480 510,  barbora.vajova@gmail.com
  MUDr. Veronika Smiková - tel. č. 0910 554 177,  veronika.smikova01@gmail.com

 • DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA (sobota, nedeľa)
  Objednávky: 0903 493 922
  Príspevok: 10 €/2 h (možnosť doobjednania animátorských aktivít, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

Zmena otváracích hodín v prípade personálnych zmien VYHRADENÁ.

Aktuálny program podujatí nájdete  na facebooku materského centra » »

Právna forma: občianske združenie
Vznik: 3. 6. 2002
IČO: 35546646
DIČ: 2021709987
Číslo účtu: 5391047/5200
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Wagnerová
Predsedníčka: Mgr. Monika Wagnerová 
Podpredsedníčka: Ing. Mária Klimová 

Za dobrovoľnú činnosť ďakujeme aktívnym členom a ich rodinám.
Za podporu ďakujeme MsÚ v Spišskej Novej Vsi.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.