Materské centrum Dietka

Adresa prevádzky: 
Zdravotnícke stredisko, Šafárikovo námestie č. 3 - sídlisko Mier
052 05 Spišská Nová Ves

Kontakt:
Tel.: +421 911 647 409
E-mail:  dietkasnv@gmail.com
Facebook Materského centra Dietka

Otváracie hodiny:
Na každú aktivitu je potrebné sa prihlásiť najneskôr deň vopred!

Nezabudnite si prezuvky. 

MC Dietka je občianske združenie a platný člen ÚMC registrované 3. 6. 2002. Vytvára priestor pre rôzne vzdelávacie a oddychové aktivity, ktoré sú venované rodinám s malými deťmi. MC Dietka ponúka priestor na hry, množstvo hračiek a dobrej nálady!

Hlavný cieľ:
Zabránenie sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, do ktorej sa pri celodennej starostlivosti o deti dostávajú a rodinná svojpomoc.

Podciele:

 • vytvorenie priestoru pre formálne i neformálne stretnutia 

 • aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi 

 • posilnenie myšlienky filantropie a dobrovoľníctva 

 • posilnenie roly matky – ženy v spoločnosti 

 • podpora zdravého rodičovstva a dobrých medziľudských vzťahov a partnerstiev 

 • vzdelávanie a zlepšovanie zručností rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

PROGRAM:

 • Objavujeme rúčkami - aktivita zameraná na tvorivosť a podporu kreativity detí.
  Veková kategória: 3+

 • Angličtina pre najmenších - hravou formou sa deti učia základy angličtiny.
  Veková kategória: 2 roky +

 • Cvičenie Tabata - cvičenie pre všetky mamičky a oteckov, ktorí chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom.

 • Spievaj tancuj - pohybová aktivita pre deti spojená so spievaním a tancovaním.
  Veková kategória: 1,5 roka +

 • Fitbaby - cvičenie pre deti na rozvoj motoriky.
  Veková kategória: 4 mesiace +

 • Herňa - deti sa k nám môžu prísť bezplatne pohrať, v sprievode rodičov.

PONUKA SLUŽIEB:

 • TELEFONICKÉ PORADENSTVO V DOJČENÍ
  Júlia Novotná 0902 221 295
  Viera Mozgiová 0904 347 112

 • STRÁŽENIE DETÍ - adaptačný pobyt
  Príprava detí na škôlku

 • Možnosť prenájmu priestorov

Zmena programu vyhradená.

Aktuálny program podujatí nájdete  na facebooku materského centra » »