Klub RTVŠ Mix

ponúka pravidelné cvičenie pre ženy​​​​​​​ Telocvičňa ZŠ Ing. O. Kožucha
Pondelok:   18.30 – 19.30   fit lopty, body form (E. Murgáčová)
Štvrtok:      18.30 – 19.30   fit lopty, cvič. s overbalom 

Telocvičňa Gymnázium, Školská 7
Utorok:      18.00 – 19.00  wellness, flovin (K. Vargová)
Štvrtok:     18.00 – 19.00  body form, flovin, fit lopty


Telocvičňa ZŠ Z. Nejedlého, sídl. Mier
Utorok:      18.00 – 19.00   akvaaerobik (Š. Zajacová)
Štvrtok:     18.00 – 19.00   aerobik, body form  


Telocvičňa ZŠ Nad Medzou
Pondelok:    18.00 – 19.00   aerobik, body form (M. Sopková)
Streda:        18.30 – 19.30   pillates (I. Kovalčíková)


Gymnastika - telocvičňa Nad Medzou
Pondelok:    17.00 – 18.00    deti od 5 do 7 r.
Zápis:          4. 9. 2017 o 17.00 h, ZŠ Nad Medzou
Streda:        16.00 – 18.30   gymnastika pokročilí


Využite naše služby pod vedením skúsených cvičiteliek.