Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stránky podľa tagov

Oznamy s tagom: domov

dnes

Adresa: Brezová 32 052 01 Spišská Nová Ves Tel.:   + 421 53 44 61 266 FAX: + 421 53 41 77 201 E-MAIL:  DOMOVDOCHODCOV@DDSNV.SK WEB:   WWW.DDSNV.SK [http://www.ddsnv.sk/] RIADITEĽ: Ing. Štefan Šiška, tel. 053/41 77 202 ZÁSTUPCA RIADITEĽA: Ing. Tatiana Mesarčíková,  tel. 053/41 77 220 VEDÚCA ÚSEKU ZDRAVOTNÉHO ÚSEKU: Mgr. Zdenka Pacáková, tel. 053/41 77 217 VEDÚCA SOCIÁLNEHO ÚSEKU: PhDr. Magdaléna Pekarčíková, tel. 053/41 77 214 VEDÚCA STRAVOVACEJ PRE ...