Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27

Implementované projekty


Názov projektu: Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 117 080,47 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).


Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu  je  dosiahnutie vysoko účinnej, nízkouhlíkovej bezpečnej výroby tepla v objekte MŠ E. M. Šoltésovej v Spišskej Novej Vsi, zabezpečujúcej ochranu zdravia a životného prostredia a zníženia spotreby tepla a tepelnej energie aplikáciou  perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich OZE.

Opis projektu:
Predmetom projektu je rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody v Materskej školy E. M. Šoltésovej v Spišskej Novej Vsi za účelom zníženia energetickej náročnosti, a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody.

Pred realizáciou projektu je dodávka tepla pre nízkotlakové teplovodné vykurovanie budovy s teplotným spádom 90/70°C zabezpečovaná vlastnou kotolňou na zemný plyn prostredníctvom troch kotlov ÉTI - 75. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 225 kW.

Realizáciou projektu sú ako zdroj tepla navrhované tepelné čerpadlo IDM TERRA AL 60 MAX v kombinácií s plynovým kondenzačným kotlom ATAG a solárnym termickým systémom.

Aktivity projektu:
Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla a na využitie slnečnej energie na výrobu tepla.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.