Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Implementované projekty

Projekty

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Projekt ELENA Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi Bikesharing v meste Spišská Nová Ves Zvýšenie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi Prístup k pitnej vode v Spišskej Novej Vsi Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. Etapa, kód ITMS2014+ NFP302010X289 Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051 Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, kód ITMS2014+ NFP302010V894 Fond na podporu športu

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.