Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Fond na podporu športu

​​​​​​​ Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a získalo dotáciu na projekt „Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves“.

Predmetom prekladaného projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves. Stavba bude doplnením športovísk v areáli školy. Riešená plocha bude mať športovo rekreačnú funkciu s využitím pre hodiny telesnej výchovy školy, aj pre voľnočasové športové aktivity mesta.

Projektový návrh rieši multifunkčné ihrisko s umelou povrchovou plochou, ktoré bude určené pre 2 x basketbal (skrátený), 1x hádzaná, 1x malý futbal, 3x volejbal a 1x tenis. Projekt rieši aj realizáciu oporného múru a spevnených plôch, s vybudovaním bezbariérového prístupu medzi školou a ihriskom. Zrealizovaním projektu v meste Spišská Nová Ves pribudne moderný športový stánok, ktorý bude znamenať prínos pre širokú verejnosť, osobitne mládež, bude mať veľký potenciál objaviť nových talentovaných športovcov a navyše prispeje k zdravšiemu životnému štýlu občanov mesta.

​​​​​​​Celkové oprávnené výdavky projektu sú 209 906,28 €, Fond na podporu športu prispeje 50 %-mi a mesto dofinancuje druhých 50 %.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.