Tréningové atletické centrum

Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a získalo dotáciu na projekt „Tréningové atletické centrum v Spišskej Novej Vsi“.
Zámerom projektu je vybudovať novú prevádzkovú budovu a v nej zriadiť "Tréningové atletické centrum". V objekte sa budú nachádzať šatne, rozcvičovňa, trénerská miestnosť a technické zázemie. Areál bude využívaný nielen atlétmi, ale aj na tréningové aktivity basketbalistov, hokejistov, volejbalistov, či futbalistov, školami a tiež na voľnočasové športové aktivity.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 347 880,01 €, Fond na podporu športu prispeje 60%-mi a mesto dofinancuje zvyšných 40%.

leták projektu