Obnova audiovizuálnej techniky Kino Mier

logo Audiovizuálny fond

Názov projektu: Obnova audiovizuálnej techniky Kino Mier v Spišskej Novej Vsi

Finančne podporené z: Audiovizuálny fond

Výzva: 4/2010

Program: 4 Podpora rozvoja technológií

Podprogram: 4.1 Technologický rozvoj v oblasti distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti v Slovenskej republike

Celková výška investície: 150 000,00 EUR

Poskytnutá dotácia: 39 000,00 EUR

Financovanie Mesta Spišská Nová Ves: 110 000,00 EUR


O projekte » (formát PDF)