Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského ul., Spišská Nová Ves

Ukončené projekty mesta

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského ul., Spišská Nová Ves 

Kód projektu: 22110120529

Miesto realizácie projektu: Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2008/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 1 292 565,56 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 227 937,28 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zabezpečiť zlepšenie celkového stavu školského zariadenia, ktoré sa využíva vo vzdelávacom procese.

Aktivity projektu:

Rekonštrukcia objektov ZŠ a obstaranie vybavenia
Projektová dokumentácia
Verejné obstarávanie
Externý manažment projektu
Publicita a informovanosť
​​​​​​​Riadenie projektu

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.