Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Oznámenia protispoločenskej činnosti

Hlavný kontrolór
Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

V zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je hlavný kontrolór mesta Spišská Nová Ves zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 vyššie uvedeného zákona.

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v Meste Spišská Nová Ves je možné týmito spôsobmi:
​​​​​​​- poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, oznámenie pre hlavného kontrolóra" ,
- e-mailom na mailovú adresu: peter.biskup@mestosnv.sk.


Informácia o evidencii a spôsobe vybavenia oznámení protispoločenskej činnosti v roku 2022:

Hlavný kontrolór mesta, ktorý je v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovednou osobou, neeviduje za kalendárny rok 2022 oznámenia o protispoločenskej činnosti v zmysle vyššie citovaného zákona. 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.