Plán kontrolnej činnostiPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na II. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na I. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na II. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2019   
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na II. polrok 2018 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2018   
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na II. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na II. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2016   
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na II. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na I. polrok 2015 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sp. Nová Ves na II. polrok 2014 
Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2014
Plán kontrol na II. polrok 2013
Plán kontrol na I. polrok 2013 
Plán kontrol na II. polrok 2012   
Plán kontrol na I. polrok 2012