Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Štatút mesta

Legislatíva mesta

Právnym základom vedenia správy mesta Spišská Nová Ves a súdnictva bolo Spišské právo Zipser Willkür. Mesto vydávalo pre občanov mestský štatút, ktorý sa čítal pri voľbe richtára, pred jeho uvedením do funkcie a prebratí  mestskej pečate . Provincia XIII spišských miest sa však snažila štatúty zjednotiť. V archíve mesta Spišská Nová Ves sa zachovali pravidlá z roku 1568, na ktorých sa dohodli richtári 13 spišských miest spolu s grófom. Najstarší známy štatút mesta je z roku 1585.

Súčasný Štatút mesta Spišská Nová Ves upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť mesta Spišská Nová Ves (ďalej len mesta), mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v meste.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.