Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Legislatíva mesta

Samospráva

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves Zásady prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení Zásady odmeňovania členov mestských výborov Zásady odmeňovania poslancov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Štatút mesta Štatút zariadenia sociálnych služieb Smernice Zákony a MsP Krízový plán Riešenia situácie v súvislosti s rizikom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 Kritéria zaradenia žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov Strategické a rozvojové dokumenty

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.