Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Fakturačné údaje

Mestský úrad

Fakturačné údaje

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

DIČ:

2020717875

IČO:

00329614

Číslo účtu:

3400422003/5600

IBAN:

SK16 5600 0000 0034 0042 2003

BIC:

KOMASK2X

Účet vedený v:

Prima banka Slovensko, a. s. - pobočka Spišská Nová Ves

Nie sme platiteľmi DPH.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.