Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Mestský úrad

Samospráva

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Prednosta MsÚ Úradné hodiny Kontakty Organizačná štruktúra Fakturačné údaje

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta na čele s prednostom. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších orgánov mestského zastupiteľstva.

Organizáciu mestského úradu, poriadok odmeňovania a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť, určuje primátor  na základe  schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií, mestských výborov,

  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,

  • pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,

  • metodicky riadi a kontroluje činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu mesta.

Mestský úrad

Radnica

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.